Skip naar content

Stap 1 Financieringsbehoefte

Hoeveel geld heb je wanneer nodig?

De organisatie waarin je werkt heeft financiering geregeld voor een project. Maar dit geld komt pas later. Bijvoorbeeld omdat financiers pas uitbetalen ná de realisatie van jullie tentoonstelling, voorstelling, evenement of filmproductie. Om deze periode te overbruggen, heeft je organisatie geld nodig. Misschien zelfs structureel, omdat je regelmatig of op vaste momenten kosten moet voorfinancieren. Hoe en waar vind je geld? We helpen je op weg.

Op weg naar financiering

In deze stappen vind je handige tips en verdiepende informatie. Je gaat bepalen wat de financieringsbehoefte van je organisatie is, oriënteert je op de relevante geldbronnen en bedenkt hoe je financiers kunt overtuigen. Je leest ook hoe andere culturele organisaties geld regelden om een periode te overbruggen.

Als het je lukt om de periode te overbruggen tot je financiering krijgt, heb je een goede positie richting je leveranciers. Je kunt hen op tijd betalen, en daarom beter onderhandelen over andere voorwaarden.

Maar eerst…

Voordat je aan de slag gaat, zorg je ervoor dat je een heldere begroting en een overtuigend dekkingsplan hebt voor jullie project. Als je die nog niet hebt, kun je in het stappenplan 'een project realiseren' bekijken hoe je dat doet. Zorg ervoor dat je in het dekkingsplan duidelijk maakt met welke financiering je de kosten van het project gaat betalen. Vermeld welke toezeggingen je organisatie al heeft ontvangen. Dit wekt vertrouwen bij financiers dat jullie tijdelijk geld kunnen terugbetalen.

Actie Bepaal hoeveel geld je tijdelijk nodig hebt

  1. Maak aan de hand van jullie begroting en dekkingsplan een ‘cashflowoverzicht’. Hierin zet je op welke momenten je organisatie geld binnenkrijgt, en wanneer je geld moet betalen.
  2. Bekijk aan de hand van dit cashflowoverzicht op welke momenten je organisatie tussentijds te weinig geld heeft.
  3. Bereken hoeveel geld er in totaal nodig is om de periode te overbruggen tot je organisatie de toegezegde financiering voor het project ontvangt.
  4. Stel vast of je een eenmalige bijdrage nodig hebt, of dat je organisatie een structurele behoefte heeft aan tijdelijk geld. Bijvoorbeeld op vaste momenten in het jaar.

Klaar voor de volgende stap?

Weet je nu precies hoeveel geld je organisatie nodig heeft, en wanneer?

Ga dan naar stap 2, en zoek uit op welke manieren je geld kunt vinden.

Heb je meer tijd nodig om te bepalen hoeveel geld je nodig hebt om de komende periode te overbruggen? Gebruik dan stap 1 als checklist. Kom je er zelf niet uit, neem dan contact op met Cultuur+Ondernemen. We helpen je graag vooruit.