Skip naar content
Skip naar content

Governance Code Cultuur Kleine organisaties en de Governance Code Cultuur

  • Bestuursleden, directeuren, artistiek en zakelijk leiders
  • Informatie en tips over het toepassen van de Governance Code Cultuur

Kleine culturele organisaties vragen vaak subsidie aan bij fondsen of lokale overheden. Veel subsidiënten, zowel publieke als private, stellen het voldoen aan de Governance Code Cultuur als eis voor subsidieverlening. Die eis stellen ze dus ook aan kleine organisaties die aanvragen indienen. Wat betekent voldoen aan de Governance Code Cultuur voor jouw organisatie?