Skip naar content
Skip naar content

Governance Code Cultuur Governance checklist bij zelfevaluaties

  • Bestuurslid of toezichthouder
  • Checklist voor zelfevaluatie van bestuur of raad van toezicht

Governance gaat over veel verschillende aspecten van een culturele organisatie. Het gaat bijvoorbeeld over de continuïteit van de organisatie, omgang met stakeholders, interactie binnen een bestuur of raad van toezicht, en het zicht hebben op de werkvloer. Veel van deze aspecten kunnen niet in een checklist worden gevangen, maar er zijn ook zaken die ieder jaar controleerbaar op orde moeten zijn. Dit noemen we ook wel de ‘harde kant’ van governance. De checklist hieronder helpt je om bij een zelfevaluatie de ‘harde’ governance-aspecten uit de Governance Code Cultuur 2019 na te lopen. Deze checklist is bedoeld als aanvulling op het gesprek dat je onderling moet voeren over hoe jullie als bestuur of raad van toezicht functioneren.