Cultuur+Ondernemen

Stichting Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. Lees meer of plan direct een oriëntatiegesprek.

Tool 7

Onderwerpen in een meerjarenbeleidplan

Een gezonde financieringsmix is cruciaal voor de continuïteit van project en organisatie. Elke culturele ondernemer streeft dus naar een mix van financieringsbronnen en besteedt aandacht aan de combinatie van lang- en kortlopende inkomstenbronnen. Ondernemers die deze mix op orde hebben, zijn - ook op langere termijn - onafhankelijk(er). Op deze wijze kan een (financieel) meerjarenplan worden opgesteld. Download Tool 7

Wat Cultuur+Ondernemen kan doen voor kunstenaars, culturele organisaties en bedrijven

Bekijk ons productoverzicht