Cultuur+Ondernemen

Stichting Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector.
Lees meer of plan direct een oriëntatiegesprek

Raad voor Cultuur pleit voor investeringsfonds

“Erkenning pionierswerk cultuurleningen”

In het advies Financiering van Cultuur bepleit de Raad voor Cultuur de inrichting van een revolverend investeringsfonds dat culturele projecten met terugverdienpotentieel voorfinanciert. Een vernieuwend voorstel, van groot belang voor een gezonde toekomst van de sector.

“Dat is precies waarvoor wij het Fonds Cultuur+Financiering hebben opgericht,” reageert Jo Houben met instemming op het advies. De Raad adviseert ook een kwartiermaker aan te stellen die het fonds van de grond trekt. “Wij willen graag die kwartiermaker leveren,” zegt Jo. “Wij hebben de ervaring en expertise in huis, en het is een erkenning van ons pionierswerk met cultuurleningen in de afgelopen periode. Het Fonds Cultuur+Financiering heeft laten zien dat het kan met meer dan € 4,3 miljoen financieringen (cultuurleningen en garantstellingen) voor ruim 300 culturele projecten en initiatieven.”

Lees hier het persbericht van de Raad voor Cultuur, of download het volledige advies.  

28 februari 2019

Deel deze pagina

Wat Cultuur+Ondernemen kan doen voor kunstenaars, culturele organisaties en bedrijven

Bekijk ons productoverzicht