Cultuur+Ondernemen

Stichting Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. Lees meer of plan direct een oriëntatiegesprek.

Training

Ondernemerschap voor Ambtenaren Cultuur

Hoe zorg je met cultuur voor een florerend en activerend leefklimaat? Tijdens de training 'Ondernemerschap voor Ambtenaren Cultuur' wordt gewerkt met actuele voorbeelden uit de praktijk waarmee je direct aan de slag kunt.

Te laat om in te schrijven

De relatie tussen de lokale overheid en het culturele veld verandert. Er is minder publiek geld beschikbaar, terwijl de waarde van een goed cultureel landschap voor gemeenten steeds belangrijker gevonden wordt. Van het culturele veld wordt steeds meer ondernemerschap verwacht, maar wat is dat eigenlijk? En welke instrumenten kun je als overheid inzetten om dit te stimuleren? Welke instrumenten kan het veld zelf ontwikkelen en welke reële verwachtingen kun je als overheid uitspreken?

Programma
Tijdens de training wordt gewerkt met actuele casussen uit de praktijk:

 • Dagdeel 1, Jo Houben: Een levendige cultuur met schaarse publieke middelen. 
  Je krijgt in dit eerste dagdeel antwoord op de vragen: Wat is cultureel ondernemerschap? Hoe ziet de nieuwe cultuurmarkt eruit? Hoe creëer je een aantrekkelijk aanbod in een krachtenveld van publieke en private waarden?
 • Dagdeel 2, Bastiaan Vinkenburg: Ruimte voor ondernemerschap door culturele organisaties.
  De meeste culturele instellingen worden ondernemender, mede vanuit de wens en eis om minder afhankelijk te worden van hun subsidiegever. Je krijgt inzicht in de financiële structuur van instellingen en instrumentarium aangereikt om daar meer op te sturen. Zo kunt je, samen met instellingen, op weg naar succesvol cultureel ondernemen.
 • Dagdeel 3, met Cor Wijn: De lokale overheid nieuwe stijl
  De gemeentelijke rol verandert van een hiërarchisch opererende overheid, via netwerksturing, naar een faciliterende en communicatieve overheid. Wat betekent dat voor het lokaal cultuurbeleid? Tijdens dit trainingsonderdeel krijg je handvatten om deze nieuwe rol strategisch in te vullen. Dit gebeurt vanuit het model van De Culturele Stad. Dit model is een mengpaneel van zes elementen. In deze training leer je dat mengpaneel te bedienen.
 • Dagdeel 4, met Joris Kok: Lokaal cultuurbeleid in een nieuwe context
  Hoe creëer je maximale opbrengst uit de bijdrage van cultuur aan de lokale gemeenschap? In deze training krijg je antwoord op een aantal belangrijke vragen, zoals: hoe ga je om met dominante sturingsmechanismen? Wat mag en kun je verwachten van instellingen? Hoe ga je om met onzekerheid en risico's van cultuur ondernemerschap? Welke valkuilen zijn er?

Je ontvangt voorafgaand aan de training een aantal voorbereidende vragen per e-mail. Na afloop ontvang je de presentaties van de trainers. 

Trainers

 • Jo Houben is directeur-bestuurder van Cultuur+Ondernemen. Sinds 1999 is hij werkzaam in de cultuursector, onder meer als directeur Voorzieningsfonds Kunstenaars en directeur Kunstenaars&CO.
 • Cor Wijn is interimmanager en adviseur op het gebied van kunst- en cultuur bij BMC.  Zijn specialisme is stedelijke culturele ontwikkeling. In 2014 verscheen zijn boek De Culturele Stad – een handboek voor beleidsmakers en zij die het willen worden bij uitgeverij VOC.
 • Bastiaan Vinkenburg is sectorleider Kunst & Cultuur bij Berenschot. Hij adviseert overheden en culturele instellingen over strategische, maatschappelijke en bedrijfsmatige vraagstukken.
 • Joris Kok heeft, als adviseur van KplusV ruime ervaring opgebouwd met strategische veranderingsvraagstukken. Zijn specialisatie is innovatie, business development en het realiseren van ondernemerschap.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Martine

Indien u per factuur wilt betalen, stuur uw aanmelding dan met de factuurgegevens naar training@cultuur-ondernemen.nl o.v.v. Aanmelding Training Ambtenaren Cultuur.

Deel deze training

Wat Cultuur+Ondernemen kan doen voor kunstenaars, culturele organisaties en bedrijven

Bekijk ons productoverzicht