Cultuur+Ondernemen

Stichting Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector.

Maandag 1 juni is ons kantoor niet bereikbaar per e-mail of telefoon. 

Wij volgen de richtlijnen van de overheid en het RIVM tegen de verspreiding van het coronavirus. Meer informatie over de maatregelen die wij genoodzaakt zijn te nemen, vindt u hier.

Training

Crash course cultureel ondernemerschap

Binnen de cultuursector is het een uitdaging om financieel onafhankelijk te zijn. Cultureel ondernemers grijpen daarom steeds vaker naar commerciële businessmodellen om zich verder te ontwikkelen. Maar hoe moet je er aan beginnen? Wat zijn de basisprincipes van cultureel ondernemerschap en hoe vertaal je ze in de praktijk? Tijdens deze crash course ontvang je concrete handvatten op het gebied van leiderschap, ondernemerschap, financiering en marketing. Je werkt aan het creëren van een eigen ondernemende strategische visie en aan het ontwikkelen van praktische vaardigheden die nodig zijn voor een gezonde ondernemende toekomst voor je organisatie.

Te laat om in te schrijven
               
               

Van ervaren en gespecialiseerde trainers onder wie Marvin Sutherland, Marjolijn Blok, Marion Beltman MSM en Erika Happe krijg je tools aangereikt om jezelf en jouw organisatie gezond en sterk te maken.

Uniek in deze opzet is dat de theorie wordt versterkt door praktijkvoorbeelden. Deze casussen worden behandeld door managers en experts uit culturele instellingen die het onderwerp in de praktijk hebben aangepakt. In de vorige edities deden onder andere het Rijksmuseum, TivoliVredenburg en Scapino Ballet mee. Zo zal bijvoorbeeld Job Noordhof aanwezig zijn bij de module Marketing van deze crash course. Hij is hoofd Marketing, communicatie en verkoop bij het Concertgebouw en was daarvoor hoofd marketing bij het Nederlands Philharmonisch Orkest. 

Aan het eind van deze crash course ben je klaargestoomd om succesvolle stappen te nemen richting duurzaam cultureel ondernemerschap van je eigen organisatie.

De Crash Course bestaat uit vier interactieve bijeenkomsten over persoonlijk leiderschap, ondernemerschap & innovatie, marketing en financiering. De vijfde bijeenkomst is een terugkommiddag met het thema ‘Blik op de toekomst’.

Module 1 Persoonlijk leiderschap (Marvin Sutherland ) Persoonlijk leiderschap betekent een gewaagde, ambitieuze toekomstvisie formuleren en uitdragen. Mensen inspireren, coachen en leiden om deze visie te concretiseren en te kunnen realiseren. In deze eerste sessie neem je jouw eigen leiderschap onder de loep. Waar sta je nu en waar wil jij met jouw organisatie naartoe? Hoe wil je als leider zijn en wat wil je betekenen voor jouw team, klanten, bezoekers en stakeholders

Module 2 Cultureel ondernemerschap (Marion Beltman) Er zijn veel definities van cultureel ondernemerschap in omloop. Het belangrijkste is, wat werkt in de praktijk en vanuit welke artistiek-culturele visie wordt gewerkt? Hoe krijg je het in een cultureel tijdperk van overleven voor elkaar dat je met focus, inzicht en overzicht werkt en rendement behaalt. Dan is het handig om je verdienmodel scherp te hebben. Daarbij speelt ook de levensfase van je bedrijf, je markt en datgene wat je in de markt zet een rol. En wie weet vallen er gedurende de training nog een aantal beperkende overtuigingen omver.

Module 3 Marketing (Marvin Sutherland) Marketing wordt in de culturele sector steeds belangrijker. Maar hoe haal je het meeste uit je marketinginvesteringen? Wat is goede marketing en waaraan dient het te voldoen om successen te behalen? Marvin neemt je mee in de wereld van marketing en laat zien wat nodig is om nieuw publiek te verleiden maar ook om meer klanten te werven. Ook je eigen marketingaanpak kan onder de loop worden genomen en je krijgt praktische tips om direct mee aan de slag te gaan.

Module 4 Financieringsmix (Erika Happe) In deze module staat het creëren van een gezonde financieringsmix en het vergroten van eigen inkomsten centraal. Alle financieringsbronnen die voor een culturele instelling en ondernemer relevant zijn, worden in deze module in een helder en samenhangend kader bijeen gebracht. Hoe kun jij er voor zorgen dat het creëren van eigen middelen onderdeel is van een integraal financieringsbeleid. Uit welke componenten bestaat dat? Hoe verhouden die zich tot elkaar? Welke competenties zijn daarvoor nodig? Waar ligt jouw verdienpotentieel? Na deze module weet je welke verschillende financieringsbronnen er zijn; hoe ze onderling samenhangen; welke financieringsvorm jij inzet voor welk doel en hoe je dat intern organiseert.

Module 5 Blik op de toekomst (Marvin Sutherland) Tijdens deze bijeenkomst gaan we terug naar de persoonlijke doelen die je bij de start van de training hebt geformuleerd. Er is ruimte voor prangende vragen die na afloop van de cursus naar boven zijn gekomen en we blikken vooruit op de toekomst. Een sessie waarin je de kans krijgt gedachten met elkaar en met de docent uit te wisselen en te zien hoe je de opgedane kennis in de praktijk gaat toepassen.

Docenten

Marvin Sutherland
Marvin heeft zijn sporen verdiend bij verschillende adviesbureaus (o.a. KSG/Berenschot) en heeft opdrachtgevers als SNS Reaal groep, Cisco Systems, Houthoff Buruma, Centric, ABN-AMRO, Kema BV, Microsoft, CoolCat en Securitas ondersteund om nog succesvoller te zijn. Marvin ondersteunt als consultant/coach en Business Katalysator mensen bij het optimaal benutten van leiderschap en ondernemerschap, waardoor zij gaan excelleren.

Marion Beltman
Vanuit haar eigen bureau en via diverse intermediairs begeleidt Marion culturele instellingen, podia, centra creatieve dagbesteding, ontwerpbureaus, creatieven, theater- & dansmakers en kunstenaars naar meer zakelijkheid en strategie. Dit verzorgt zij vanuit haar achtergrond als bestuurskundige met een kunstopleiding. Zij bekleedde ruim dertien jaar beleids- en leidinggevende functies op de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en werkt sindsdien als zelfstandig organisatieadviseur, cultuurmarketeer, businesscoach en trainer.

Erika Happe 
Erika heeft jarenlange ervaring in de sector filantropie o.a. bij het VSB Fonds. Daarnaast was zij senior beleidsmedewerker bij Kunsten/Erfgoed van OCW. De afgelopen 5 jaar werkte zij als programmamanager markt ontwikkelen bij Cultuur+Ondernemen. Ze begeleidde en adviseerde organisaties en kunstenaars/creatieven onder andere bij het bepalen van hun financieringsmix en het opstellen van hun ondernemingsplan. Tevens was zij als trainer/coach verbonden aan Wijzer Werven. Vanaf 1 april 2019 werkt Erika als hoofd development bij UvA Erfgoed/Allard Pierson. Verder geeft zij regelmatig les in en verzorgt zij presentaties over financieringsmix, fondsenwerving en sponsoring, zoals bijvoorbeeld als gastdocent aan de Reinwardtacademie. 

Reacties van deelnemers

Eveline Lamphen - Beleids- en communicatiemedewerker Stichting Mooi Werk
"Wil je even op de pauzeknop drukken? Kritisch kijken naar wat je doet en waarom je het doet? Dan is deze cursus zeker aan te raden. Samen met vakgenoten kijken naar je organisatie en hoe het beter, anders of scherper kan. Een opfriscursus en netwerkbijeenkomst in één."

Caroline Bakker - Zakelijk leider/directeur Johan Wagenaar Stichting
"Ook voor ervaren managers biedt de Crash Course een welkome opfris en aanvulling. De uitwisseling met mede cursisten is een prima aanvulling op een leuk en veelzijdig theoretisch lespakket. Ik heb er veel aan gehad!"

Ira Kip - Artistiek leider, Art Rules
"Een inspirerende 6 weken waar ik met enthousiasme in gezeten heb. Marvin Sutherland was een enthousiaste, fijne, motiverende docent die de toon neerzette voor de hele workshop. Ook inspirirende mensen ontmoet waarmee er na de workshop zeker nog verbinding mee zal zijn. Mijn dank is groot."

Hetty van der Wal - Manager in de sector media, cultuur en communicatie
"De CCCO was een 'eye opener'. Het is een cursus waarin je leert definiëren, wie ben je, wat doe je en waar wil je naar toe. Aanvankelijk dacht ik dat het iets meer 'ondernemen' in traditionele zin zou zijn maar het is echt gericht op je persoonlijk handelen en ondernemen."

Onno Groustra - Adviseur communicatie en beleidsontwikkeling
"Een goede cursus om je ideeën over cultureel ondernemerschap in je werk te toetsen en flink aan te scherpen. Een intensieve en zeer verfrissende kennismaking met docenten en mede-cursisten!"

Job Noordhof - Hoofd marketing, communicatie en verkoop bij Het Concertgebouw
"De CCCO brengt interessante sprekers en trainers. In korte tijd zorgt CCCO voor helder inzicht in je organisatie en jezelf."

Interview met docent Marvin Sutherland 

Wat wil je bereiken met jouw organisatie? Hoe krijg je een scherpere focus? Marvin Sutherland helpt deelnemers aan de Crash Course Cultureel Ondernemerschap met deze vragen. Hij focust tijdens de cursus op ondernemend leiderschap. Marvin: "Als mensen hun persoonlijk leiderschap en ondernemerschap versterken, kunnen ze daarna hun organisatie naar een volgend niveau tillen. Deelnemers versterken hun focus: wie ben je, waar ga je voor, waar sta je voor (hun Why). Zij coachen zichzelf en versterken vanuit persoonlijk leiderschap de bijzondere meerwaarde van hun organisatie voor bezoekers, klanten en stakeholders. Aan het einde van de cursus hebben mensen een scherpere focus, nieuwe ambities en een duidelijk beeld van welke actie ze moeten ondernemen."

"Deelnemers vinden het fijn om nieuwe ideeën te bespreken en daarop concrete feedback krijgen, in een vertrouwelijke sfeer, zonder dat het zware consequenties heeft. De andere cursisten zijn tenslotte geen deel van de organisatie. Ze geven me terug dat ze in een inspirerende en veilige omgeving kunnen leren, input vanuit verschillende invalshoeken krijgen van trainers en ook vanuit deelnemers. Zelfs al tijdens de crash course hebben zij acties genomen buiten de gebaande paden en zijn zij uit hun eigen comfortzone getreden."

Data

De modules vinden plaats van 15:30 - 21:00 uur (inclusief eetpauze van 18:00 - 19:00 uur). ‘Blik op de toekomst’ vindt plaats van 15:30 – 18:00 uur.

 

 

 

 

Aanmelden

De inschrijving voor deze training verloopt via info@binoq.nl . 

Deze cursus wordt mede georganiseerd door:  


Deel deze pagina

Wat Cultuur+Ondernemen kan doen voor kunstenaars, culturele organisaties en bedrijven

Bekijk ons productoverzicht