Cultuur+Ondernemen

Stichting Cultuur+Ondernemen is hét kennisplatform voor ondernemerschap in de cultuursector.
Lees meer of plan direct een oriëntatiegesprek

Maandag 26 en dinsdag 27 april zijn wij gesloten. 

Interactief webinar voor mid-career beeldend kunstenaars

The Asset of Art

Tijdens interactief webinar The Asset of Art staat de vraag centraal hoe de positie van kunstenaars in het huidige snel veranderende kunstklimaat kan worden behouden en verstevigd. Hoe kan je nóg meer uit je artistieke, maatschappelijke en economische positie halen en tegelijkertijd trouw blijven aan je eigen visie? Samen met een aantal (internationale) sprekers, aan de hand van concrete voorbeelden en elkaars ervaringen verkennen we dit vraagstuk online.

Te laat om in te schrijven

Being creative isn’t a disadvantage for success; rather, it is a powerful tool to be harnessed. 

- Jeff Goins, Real Artists Don’t Starve  

Het kunstenveld was de afgelopen jaren al onderhevig aan veel veranderingen, zoals bezuinigingen, nieuw beleid bij fondsen, opkomst van digitale markten en een veranderend galeriecircuit. Met de komst van COVID-19 zijn die nog verder in een stroomversnelling gekomen.

In dit interactieve webinar worden ervaringen gedeeld, nieuwe inzichten uitgewisseld en een aantal internationale sprekers delen hun perspectieven. The Asset of Art daagt de kunstenaars uit om via break-out rooms in kleine groepen met elkaar nieuwe mogelijkheden en kansen te verkennen.

De sprekers worden afgewisseld door een interactief gedeelte. In kleinere groepen worden voorbeelden besproken en ervaringen gedeeld. Hierbij staat de uitwisseling van kennis, het scherpen van gedachten en het concreet verkennen van nieuwe perspectieven centraal. Er worden voorbeeldprojecten van (internationale) kunstenaars gepresenteerd.

Het uiteindelijke doel: het benutten van het reeds aanwezige potentieel, vergroting van krachtige positie en het ontdekken van nieuwe inzichten.

Deze digitale bijeenkomst biedt ruimte aan in Nederland werkzame beeldend kunstenaars met een gevestigde artistieke praktijk. Het is specifiek bedoeld voor makers die museaal tentoonstellen. De voertaal is Engels.

Het interactieve webinar The Asset of Art is een initiatief van Art is a Guaranty in samenwerking met ING, het Amsterdams Fonds voor de Kunst, CBK Rotterdam, Cultuur+Ondernemen, en medewerking van Stroom Den Haag.


  

Moderator en sprekers

Moderator tijdens het webinar is Jon Heemsbergen. Jon Heemsbergen is strategisch adviseur en cultureel ondernemer. Vanuit zijn organisatie Art-up jaagt hij innovatie in de culturele sector aan, onder andere met een incubatorprogramma voor innovatieve culturele projecten. Hiervoor was hij onder andere marketingmanager bij de Melkweg en zakelijk leider van cultuurlidmaatschap We Are Public.   

Spreker Delphine Hesters is freelance onderzoeker, facilitator en adviseur voor organisaties en beleidsmakers in cultuur. Zij deed in België uitgebreid onderzoek voor het Vlaams Kunstenpunt naar de hedendaagse positie van de beeldend kunstenaar en naar mogelijkheden om die te versterken, zowel artistiek als sociaal-economisch. Zij signaleert het begin van een systeemverandering, waar beeldend kunstenaars een leidende rol in vervullen. Ze stelde vast dat ondanks de professionalisering van de sector de positie van kunstenaars – zelfs de gevestigde – precair blijft. Haar publicatie D.I.T. (Do It Together), De positie van de kunstenaar in het hedendaags kunstenveld bracht belangrijke kwesties in kaart.  

 

 

 


 

De mythe van de gestaag groeiende kunstcarrière verhult niet alleen de realiteit, maar kan ook schadelijk zijn voor wie een ander parcours rijdt. Al te vaak wordt de redenering immers omgedraaid: wie niet groeit, kan geen topper zijn.

– Delphine Hesters

Tweede spreker is de Amerikaanse auteur Jeff Goins. Hij beschrijft in zijn boek Real Artists Don’t Starve de huidige tijd als een ‘New Renaissance’, een periode om als kunstenaar te floreren. Hij presenteert concrete strategieën voor het maximaal profiteren van creatieve kracht. Lees meer informatie over zijn boek

 

 

 


  

For centuries, the myth of the starving artist has dominated our culture, seeping into the minds of creative people and stifling their pursuits. But the truth is that the world’s most successful artists did not starve. In fact, they capitalized on the power of their creative strength.

- Jeff Goins  

Praktisch

De online workshop bestaat uit 2 middagen die samen één geheel vormen. De data zijn: 19 november en 10 december van 14:00 tot 16:15. Om je in te schrijven, dien je beide middagen beschikbaar te zijn voor deelname.  

Deelname is kosteloos en de voertaal is Engels. De uitnodiging is persoonlijk voor in Nederland woonachtige beeldend kunstenaars en op naam. Het aantal plekken is beperkt.

Interesse? Maak voor maandag 12 oktober je interesse bekend

Ter voorbereiding kun je het boek van Jeff Goins lezen, Real Artists Don't Starve, of bekijk Jeff Goins op YouTube

Business and art are not mutually exclusive pursuits. In fact, success in business and in life flow from a healthy exercise of creativity.

- Jeff Goins  

Over Art is a Guaranty

Art is a Guaranty is een nieuw platform opgezet door Annick Vroom en Caspar Berger.  

 
Annick Vroom
is initiatiefnemer van The Asset of Art. Zij is mede-oprichter van het nieuwe platform Art is a Guaranty.  Dit platform wil kunstenaars onderling verbinden en nieuwe initiatieven onderzoeken om zo een breder publiek met zo hoog mogelijk kwalitatief niveau beeldende kunst te laten kennismaken. Dit doen zij in nauwe samenwerking met hun donateurs.


Mede mogelijk gemaakt door

Het symposium The Asset of Art is een initiatief van Annick Vroom, opgezet vanuit platform Art is a Guaranty, in samenwerking met het Amsterdams Fonds voor de Kunst, ING, CBK Rotterdam en Cultuur+Ondernemen. Onderschreven door Stroom Den Haag.

 

 

 


Deel deze pagina

Wat Cultuur+Ondernemen kan doen voor kunstenaars, culturele organisaties en bedrijven

Bekijk ons productoverzicht