Cultuur+Ondernemen

Stichting Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. Lees meer of plan direct een oriëntatiegesprek.

Strategie in beeld - Van Gogh Museum

Vraaggesprek met Adriaan Dönszelmann over ondernemen in de cultuur

In de aanloop naar het verschijnen van een nieuwe publicatie Ondernemen 2.0 gaat Jo Houben in gesprek met Adriaan Dönszelmann, die als directeur verantwoordelijk is voor de zakelijke activiteiten en bedrijfsvoering van het Van Gogh Museum.

Volgeboekt!

Deze bijeenkomst Strategie in Beeld is volgeboekt. Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor nieuwe bijeenkomsten in het nieuwe jaar. 

Ondernemen in de cultuur: meer dan euro’s  

Weer dat onderwerp? Ja, maar in een breder perspectief dan eigen inkomsten en financieringsmodellen, waartoe het onderwerp helaas dikwijls wordt beperkt. Zoals de praktijkvoorbeelden in de publicatie Ondernemen 2.0 geschreven door Boris Franssen laten zien, is het onderwerp meer dan het genereren van eigen inkomsten of verdienmodellen alleen. In feite gaat het om het hebben van een groter plan of idee waarop alle activiteiten en processen binnen de onderneming worden geënt. En op basis waarvan bepaald wordt wat wel en niet wordt gedaan, wie wordt bediend, met welke aanbod en hoe de beoogde doelgroepen precies moeten worden bereikt.  

Duidelijk profiel  

De interviews laten zien dat deze grotere ideeën niet in een geïsoleerde omgeving ontstaan, maar de kansen en bedreigingen reflecteren waar de betreffende organisaties mee te maken hebben. Sterker nog: de geinterviewden beschikken in meerdere opzichten over een hypersensitiviteit voor de context waarbinnen zij hun organisatiemissie proberen te realiseren. Concurrentie is één van de onderwerpen waarmee rekening moet worden gehouden. De besproken organisaties kiezen daarom voor een duidelijk profiel en een onderscheidende positionering ten opzichte van andere instellingen binnen de sector.   

Van Gogh Experience en Ondernemen 2.0  

Eén van die voorbeelden die in de publicatie Ondernemen 2.0 wordt belicht, is de Van Gogh Experience, een over de wereld rondreizende virtuele tentoonstelling over het leven en werk van de meester. Waar de kunstenaar Van Gogh bij leven maar één werk verkocht, excelleert het Van Gogh Museum - in lijn met de missie - in het bereiken van een mondiaal publiek. Grote publiekstrekker is het museum in Amsterdam, dat alleen maar meer en meer bezoekers uit binnen- en buitenland trekt. Ondanks - of misschien juist vanwege dit grote succes, zit het Van Gogh Museum niet stil en blijft ondernemerschap voor het museum aan de orde van de dag. Dönszelmann - die het museum vanwege de fundamentele missie-oriëntatie als een soort social enterprise typeert - zal in het vraaggesprek ingaan op het idee achter de reizende Experience en de belangrijkste doelstellingen. Uiteraard zal hij ook ingaan op de risico’s die ondernemen in de cultuur onvermijdelijk met zich meebrengen. Want die zijn er onmiskenbaar, zoals onlangs in de pers naar voren kwam toen het Museum kenbaar maakte verliezen te hebben opgelopen met deze ‘venture’.  

Praat & denk je met ons mee?  

Tot ons grote plezier wil Adriaan Dönszelmann zijn ervaringen met Jo Houben,  jou en andere geïnteresseerden komen bespreken. 

Deze bijeenkomst geeft meer inzicht in verschillende facetten die aan ondernemen in de cultuur zijn verbonden, zoals het balanceren tussen de missie- en financiële doelstellingen, het nemen van risico, het inspelen op kansen en bedreigingen en het behouden van focus.

Programma

  • 15:00 - Inloop met koffie en thee
  • 15:15 - Korte introductie door Boris Franssen over de publicatie Ondernemen 2.0
  • 15:30 - In gesprek met Adriaan Dönszelmann met gelegenheid tot vragen uit het publiek
  • 16:30 - Afsluiting met borrel

 

Deel deze pagina

Wat Cultuur+Ondernemen kan doen voor kunstenaars, culturele organisaties en bedrijven

Bekijk ons productoverzicht