Cultuur+Ondernemen

Stichting Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. Lees meer of plan direct een oriëntatiegesprek.

Strategie in beeld - Naturalis

Vraaggesprek met Edwin van Huis over public value benadering

Op maandag 1 oktober aanstaande van 15.00 tot 17.00 uur vindt bij Cultuur+Ondernemen een nieuw vraaggesprek plaats in de reeks Strategie in Beeld.

Te laat om in te schrijven

Na goed gewaardeerde vraaggesprekken met Adriaan Dönszelmann (zakelijk directeur Van Gogh Museum) en Marc Altink (voormalig directeur van het Metropole Orkest), verwelkomen wij nu:

- Edwin van Huis, algemeen directeur van Naturalis.

Aanleiding is de recentelijk gepubliceerde casus van Naturalis voor de Cultuur+Ondernemen publicatie Ondernemen 2.0 over strategie.

Onderwerpen tijdens vraaggesprek

Edwin van Huis gaat onder andere in op de volgende onderwerpen:

  • Het optimaliseren van je maatschappelijke betekenis aan de hand van de public value benadering: Het in mijn ogen beste en simpelste model daarvoor is de public value benadering van Mark Moore. Hij gaat er vanuit dat publieke organisaties, zoals musea, er naar streven hun maatschappelijke betekenis, hun public value, te vergroten. Maar dat kunnen ze alleen als de organisatie dat aankan en als de stakeholders, de partijen die het museum steunen, zoals de subsidiegevers of sponsors, zich daar achter stellen.’
  • De eigen inkomsten norm: ‘Een vrij bot instrument, gelukkig wordt dat nu wat losgelaten’, en: ‘We zijn allemaal verschillend, geen enkele museum is hetzelfde, dus daarop passen ook geen uniforme afspraken.’
  • Over een herkenbaar en onderscheidend profiel: ‘Om tot een herkenbaar en onderscheidend profiel te komen moet je dus enerzijds bij de eigen organisatie te rade. En anderzijds moet je praten met de stakeholders, om erachter te komen of zij de ambities van de organisatie delen… Dat gesprek met overheden en andere maatschappelijke partijen kost tijd. Maar toch zal je, als je je als organisatie verder wilt ontwikkelen, ervoor moeten zorgen dat je de stakeholders meeneemt in die ontwikkeling en hen uiteindelijk ook achter jouw ambities krijgt.’
  • Over de noodzaak van het maken van keuzes: ‘Je kunt niet alles voor iedereen zijn, durf te kiezen’. Belangrijke vragen zijn dan: ‘Voor wie willen we dit museum maken? Welk verhaal willen we vertellen? Hoe gaan we dat verhaal vertellen? Daar verdiep je je in als organisatie. Willen we een museum maken voor natuurliefhebbers? Of voor families? Of voor cultuurliefhebbers? Voor volwassenen? Of voor kinderen? En wat betekent dat voor je gebouw en collectie? Met de antwoorden op die vragen ga je je profiel bepalen’.

Kom je ook?

Edwin van Huis gaat graag met jou en andere aanwezigen in gesprek over deze onderwerpen en in het bijzonder over de public value benadering. Een aanpak voor het creëren van een helder en onderscheidend profiel. Het gesprek zal worden gemodereerd door Jo Houben (directeur-bestuurder van Cultuur+Ondernemen) en Erika Happe, (programmamanager markt ontwikkelen Cultuur+Ondernemen).

Alvast van harte welkom op 1 oktober aanstaande om 15.00 uur bij Cultuur+Ondernemen in de Kerkstraat in Amsterdam!.

Over Edwin van Huis

Lees hier het interview met Edwin van Huis

Edwin van Huis (biologie aan de Universiteit van Utrecht en de Universiteit van Florida in Gainesville en bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit) is onder andere werkzaam geweest voor het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, waar hij verantwoordelijk was voor de zakelijke functies van de Rijksmusea, Rijksarchieven, Rijksdienst voor Monumentenzorg en Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek.

In 1993 werd Van Huis zakelijk directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam en in 1996 directeur van Beeld en Geluid. Hij is medeoprichter van het conceptontwikkelingsbedrijf XPEX. In 2011 wordt Van Huis algemeen directeur van Naturalis Biodiversity Center. Hij is onder andere auteur van ‘Niet tellen maar wegen. Over de zin en onzin van prestatieafspraken in de culturele sector’ (met Claartje Bunnik), Boekmanstudies Amsterdam (bron: Wikipedia)'.

 

Deel deze pagina

Wat Cultuur+Ondernemen kan doen voor kunstenaars, culturele organisaties en bedrijven

Bekijk ons productoverzicht