Cultuur+Ondernemen

Stichting Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. Lees meer of plan direct een oriëntatiegesprek.

Tegemoetkoming in huurkosten voor freelance dansers en choreografen in Amsterdam

Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans

Deze stimuleringsregeling komt tegemoet in de huurkosten voor repetitie- en montageruimtes die worden gehuurd door freelance dansprofessionals voor onderzoek, repetitie en montage. De reële huurkosten worden vergoed, met als maximum bedrag € 3.000 per freelancer.

Aanvraag gesloten

Het aantal aanvragen voor SED ronde 4 overstijgt ruim het beschikbare budget. Helaas kan ervan af nu niet meer worden aangevraagd.

Ingediende aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Application closed 

The number of applications for SED round  4 already exceeds the available budget. Unfortunately you can no longer apply.

Received applications will be judged  in order of submittance.

Beroepsmatigheidstoets

Attentie: Beroepsmatigheidstoetsen die voor donderdag 20 september 17 uur worden ingediend zullen nog voor 24 oktober kunnen worden beoordeeld.

Wil je in de toekomst in aanmerking komen voor een subsidie uit de SED, dien je een beroepsmatigheidstoets in te vullen. Via deze toets wordt vastgesteld of je een professionele beroepspraktijk hebt. Wanneer deze toets positief is beoordeeld, is deze geldig gedurende de looptijd van de stimuleringsregeling.

Voor meer informatie over de stimuleringsregeling, zie onze veelgestelde vragen of kijk in de grondslag.  

Het is mogelijk om tegen de uitslag van de subsidieaanvraag bezwaar te maken. Lees meer over de Bezwaarprocedure.  

Nieuwe aanvraag

Bij een nieuwe aanvraag moet je aantonen dat je eerder ontvangen subsidie hebt besteed. Als je eerder ontvangen SED subsidie niet hebt opgemaakt en je wilt voor ronde 4 aanvragen dan dien je het niet-uitgegeven bedrag te retourneren aan Cultuur-Ondernemen. Je kunt het bedrag overmaken naar NL17 INGB 0652 3090 97 t.n.v. Stichting Cultuur+Ondernemen onder vermelding van je naam en de SED subsidieronde en beschikkingsnummer (deze vind je op de beschikking) We kunnen een nieuwe aanvraag niet honoreren voordat niet-uitgegeven subsidie door ons is ontvangen.

 

BESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswy

 

Deel deze pagina

Wat Cultuur+Ondernemen kan doen voor kunstenaars, culturele organisaties en bedrijven

Bekijk ons productoverzicht