Cultuur+Ondernemen

Stichting Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. Lees meer of plan direct een oriëntatiegesprek.

Tegemoetkoming in huurkosten voor freelance dansers en choreografen in Amsterdam

Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans

Deze stimuleringsregeling komt tegemoet in de huurkosten voor repetitie- en montageruimtes die worden gehuurd door freelance dansprofessionals voor onderzoek, repetitie en montage. De reële huurkosten worden vergoed, met als maximum bedrag € 3.000 per freelancer.

Het is vanaf 25 september 2017 weer mogelijk om voor de derde subsidieronde van de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans (SED) aan te vragen. Dit betekent dat voor de periode 15 oktober 2017 – 15 oktober 2018 eenmaal een subsidieaanvraag gedaan kan worden voor een maximum bedrag van € 3.000. Voordat een aanvraag ingediend kan worden dien je een positief beoordeelde beroepsmatigheidstoets te hebben. In dat geval kun je dus direct een aanvraag voor de derde subsidieronde indienen. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst tot het maximaal beschikbare budget is toegekend.

Als je de voorafgaande subsidieperiode een bijdrage uit de SED hebt ontvangen dien je bij het aanvraagformulier voor de derde ronde, betaalbewijzen te voegen waaruit blijkt dat je het eerder ontvangen bedrag daadwerkelijk en volledig hebt uitgegeven aan de huur van een ruimte zoals in de aanvraag benoemd. Kun je dit niet aantonen, neem dan contact op met Theo

Beroepsmatigheidstoets

Regeling

Het derde subsidiejaar loopt van 15 oktober 2017 tot 15 oktober 2018. Een belangrijke voorwaarde is dat jouw beroepsmatigheidstoets als professioneel dansfreelancer in Amsterdam positief wordt beoordeeld. Zie de grondslag voor meer informatie over de regeling.    

Beroepsmatigheidstoets

Via een beroepsmatigheidstoets wordt vastgesteld of je een professionele beroepspraktijk hebt. Wanneer deze toets positief is beoordeeld, is deze geldig gedurende de looptijd van de stimuleringsregeling.

Aanvraag

Je kunt vanaf 25 september 2017 een aanvraag doen voor de stimuleringsregeling. Via het aanvraagformulier wordt vastgesteld of je in aanmerking komt voor de subsidie. Daarbij is de huurovereenkomst, die je sluit met de verhuurder van de ruimte, het belangrijkste document. Let op: je kunt alleen een aanvraag doen wanneer jouw beroepsmatigheidstoets positief is beoordeeld. 

Het is mogelijk om tegen de uitslag van de subsidieaanvraag bezwaar te maken. Lees meer over de Bezwaarprocedure.

Zie ook onze veelgestelde vragen voor meer informatie over de stimuleringsregeling. 

 

BESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswy

 

Deel deze pagina

Wat Cultuur+Ondernemen kan doen voor kunstenaars, culturele organisaties en bedrijven

Bekijk ons productoverzicht