Cultuur+Ondernemen

Stichting Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. Lees meer of plan direct een oriëntatiegesprek.

Plaatsen beschikbaar in nieuw mentoring programma

Reverse Mentoring

Een ondernemende houding is cruciaal voor het voortbestaan van de beroepspraktijk, nu meer dan ooit. Jonge creatieven zijn ondernemer als geen ander. Zij zijn in het bezit van skills van de 21 ste eeuw op het gebied van (online) profilering & positionering, internationalisering, netwerken 2.0, financiering 2.0 etc. Ze tonen hun werk veelal op een andere wijze dan de oudere generatie kunstenaars&creatieven, in een andere context, op andere plekken (online, pop up etc), via andere netwerken en cross disciplinair, zetten social media gericht in voor het bouwen van een fanbase/draagvlak/stakeholders, gericht op internationalisering. Mixen corporate met creatief en infiltreren met hun creatieve werk dan ook soms corporate structuren waardoor kruisbestuiving over en weer kan plaatsvinden. Zijn veelal niet meer gebonden aan plaats, stijl, manier van werken, presentatieplekken etc. maar gooien alles de mix.

Aanmelden

Oudere kunstenaars & creatieven hebben hun beroepspraktijk opgebouwd in een tijdperk wat in bijna alles verschilt van die van de jongere generatie kustenaars & creatieven en geven vaak aan de aansluiting bij de huidige kunst- en cultuurwereld te missen. Wat vaak forse zakelijke implicaties heeft voor hen als mid-career kunstenaar. Ze geven aan behoefte te hebben aan begeleiding door een jongere generatie kunstenaars&creatieven. Deze pilot speelt daar op in.

Mentoren in deze pilot: Kunstenaars&creatieven tot 35 jaar met een (inter)nationale beroepsprakijk als die de capaciteit hebben om een oudere generatie bewezen talent te begeleiden in het updaten van hun kennis en ervaring op de gebieden waarin de jonge generatie (25 – 35) een expert rol vervult.

Cultuur+Ondernemen en het Mondriaan Fonds gaan per januari 2019 samenwerken in de pilot Reverse Mentoring en creëren daarmee een vernieuwend mentoringaanbod aan bewezen talent door jong talent als mentor in te schakelen.

Doelgroep: beeldend kunstenaars/creatieven die in het bezit zijn van een toekenning Werkbijdrage Bewezen Talent door het Mondriaan Fonds. De selectie van mentees en mentoren gebeurt door Cultuur+Ondernemen en het Mondriaan Fonds. De projectleiding van deze pilot ligt in handen van Cultuur+Ondernemen.

Mocht deze vernieuwende vorm van mentoring een succes zijn, dan is Cultuur+Ondernemen voornemens Reverse Mentoring open te stellen voor bewezen talent als mentee en jong talent als mentor voor alle kunst disciplines en per 2020 op te nemen in haar reguliere aanbod.

Contactpersoon: projectleider mentoring Christine Sluysmans christine@cultuur-ondernemen.nl

esf-logo-uitgebreid1

Deel deze pagina

Wat Cultuur+Ondernemen kan doen voor kunstenaars, culturele organisaties en bedrijven

Bekijk ons productoverzicht