Cultuur+Ondernemen

Stichting Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. Lees meer of plan direct een oriëntatiegesprek.

Publicatie

Toezicht in jaarverslagen cultuursector

Hoe verantwoorden 15 representatieve grotere culturele organisaties zich in hun jaarverslag over het door hen gehouden toezicht? KPMG deed in nauwe samenwerking met ons een praktijkonderzoek hiernaar en maakte daarbij gebruik van de Governance Code Cultuur. 

Download het rapport

Goed bestuur en goed toezicht is een onderwerp dat in de cultuursector al enkele jaren op de agenda staat van directies, besturen en raden van toezicht. Na een grondige voorbereiding bracht Cultuur+Ondernemen in 2014  de Governance Code Cultuur uit als instrument voor goed bestuur en goed toezicht. Deze Code is de standaard in de sector.

KPMG heeft gekeken hoe er in de jaarverslagen over 2014 verantwoording is afgelegd over de toepassing van de 9 principes in de code. Aanleiding voor het onderzoek was de vernieuwde governance code voor de cultuursector, die in het najaar van 2013 gepresenteerd is. In het onderzoek is ook gelet op de kritische inhoudelijke reflectie op het functioneren en de samenstelling van de raad van toezicht en het bestuur.

Het onderzoek leverde een aantal aanbevelingen en good practices op die bruikbaar zijn voor jouw jaarverslag! De reflectie op efficiency, effectiviteit en risicomanagement kan veel concreter worden benoemd.

Wil  je meer tips voor het schrijven van een goed jaarverslag? Bekijk onze 9 tips.

Deel deze pagina

Wat Cultuur+Ondernemen kan doen voor kunstenaars, culturele organisaties en bedrijven

Bekijk ons productoverzicht