Cultuur+Ondernemen

Stichting Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. Lees meer of plan direct een oriëntatiegesprek.

Waardecreatie en bedrijfsmodellen

Meer poen voor je doen

Veel kunstenaars en creatieven hebben het gevoel dat ze te weinig betaald krijgen voor hun werk. Inkomens in de sector zijn laag en velen gaan op een gegeven moment ander werk (erbij) doen. Het is niet voor niets dat het vergroten van het verdienvermogen van de cultuursector een van de belangrijkste punten is op de arbeidsmarktagenda. Hoe komt het toch dat het veel creatieve professionals niet lukt om hun beroepspraktijk financieel rendabel te krijgen?

Te laat om in te schrijven

Een daarvan is wellicht de ogenschijnlijk complexe relatie tussen waardecreatie en bedrijfsmodellen: hoe zet je iets eenmaligs als bijvoorbeeld een project om in een manier om langdurig geld verdienen. Een andere reden kan het gebrek aan inzicht zijn in de mogelijkheden van verschillende financiële instrumenten zoals leningen en crowdfunding. Nog een andere reden kan een conflict zijn in waarden: artistiek en commercieel succes gaan volgens velen in de sector niet samen. En, daarbij, in de praktijk zie je vaak genoeg dat artistiek succes geen garantie is op een goed inkomen. Volgens velen is commercieel succes zelfs een teken van minder artistieke waarde.

Als er al onderzoek wordt gedaan hiernaar, gaat het meestal over de beschikbaarheid van financiële instrumenten zoals leningen of crowdfunding, de bekendheid ervan in de sector of over het gebruik van deze instrumenten. Er ontbreekt echter een schakel in de kennis op dit gebied: zelden wordt aan creatieve professionals zelf gevraagd hoe ze denken over geld en financiering en wat hun kennis is op dit gebied.

Dat is wat we doen in dit verkennende onderzoek: hoe redeneer jij als creatieve professional wanneer je geconfronteerd wordt met het nemen van financiële beslissingen? Welke opties overweeg je en hoe worden deze beïnvloed door je kennis van en houding ten opzichte van verschillende formele en informele financiële instrumenten? Welke verhalen gebruik je bij het nemen van beslissingen over financiering? Hecht je vooral waarde aan de mening van andere collega’s of hecht je meer waarde aan de mening van beslissers in de sector? Wat is je netwerk op het gebied van financiering?

Wil je meedoen?

Wij gaan daarover graag met je in gesprek. Wij willen twee bijeenkomsten beleggen in een kleine groep om hier dieper op in te gaan. En, omdat we het ook belangrijk vinden op vraagstukken in te gaan die nu in je praktijk spelen bieden we je een kosteloos individueel adviesgesprek aan met een van de experts van Cultuur+Ondernemen.

De resultaten presenteren we aan jullie, jullie vertegenwoordigers en aan beleidsmakers. Het onderzoek is een samenwerking tussen Cultuur+Ondernemen, het Center for Applied Research on Business and Economics van de Hogeschool van Amsterdam, de faculteit Kunst en Economie van de Hogeschool der Kunsten Utrecht en Values of Culture&Creativity. Het onderzoek wordt uitgevoerd met een projectsubsidie van de SIA-Kiemregeling.

Uiteindelijk hopen we dat de inzichten uit dit onderzoek helpen om financiële instrumenten en de communicatie erover beter af te stemmen op jullie als creatieve professionals. Zodat jullie meer financiële waarde uit je artistieke werk halen.

De eerste bijeenkomst staat gepland op vrijdag 22 februari a.s. van 13 uur tot 16 uur met aansluitend een borrel. De tweede bijeenkomst op dinsdag 16 april a.s., van 14 uur tot 17 uur met borrel na afloop. Het adviesgesprek wordt in de tussenliggende periode met je gepland.

Deel deze pagina

Wat Cultuur+Ondernemen kan doen voor kunstenaars, culturele organisaties en bedrijven

Bekijk ons productoverzicht