Cultuur+Ondernemen

Stichting Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector.
Lees meer of plan direct een oriëntatiegesprek

Contracten

Landelijke Algemene Voorwaarden Kunstopdrachten

De uitgave Landelijke Algemene Voorwaarden Kunstopdrachten (LAVK) bevat voorbeeldcontracten met algemene voorwaarden die gebruikt kunnen worden bij het verlenen en aannemen van kunstopdrachten. 

Download de LAVK

Waarom algemene voorwaarden?

Het uitgangspunt voor de LAVK is een evenwichtige en redelijke verdeling van rechten en plichten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De uitgave is zowel voor de kunstenaar als voor de opdrachtgever bruikbaar om alle aspecten van een kunstopdracht duidelijk met elkaar af te stemmen. Door het gebruik van de LAVK kunnen verantwoordelijkheden worden vastgelegd en zullen juridische en betalingsconflicten worden voorkomen.   

Opzet

De uitgave bevat algemene voorwaarden voor kunstopdrachten. De voorwaarden zijn voorzien van een uitgebreide toelichting. Ook zijn voorbeeldcontracten voor opdracht schetsontwerp, vervolgopdracht definitief ontwerp en uitvoering en opdracht uitvoering aan een derde opgenomen.

Deel deze pagina

Wat Cultuur+Ondernemen kan doen voor kunstenaars, culturele organisaties en bedrijven

Bekijk ons productoverzicht