Cultuur+Ondernemen

Stichting Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. Lees meer of plan direct een oriëntatiegesprek.

Inspiratiesessie

"Ruimte binnen grenzen"

De nieuwe Governance Code Cultuur vraagt van culturele organisaties dat zij het gesprek aangaan over de rolverdeling tussen bestuur en raad van toezicht. Maar hoe doe je dat en hoe zorg je ervoor dat dit bijdraagt aan een beter bestuur van jouw organisatie? 

Volgeboekt!

Bij de presentatie van de Governance Code Cultuur 2019 in november vorig jaar sprak Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, de volgende woorden uit: “Het is aan u om de Code te laten leven. Om ze van het papier te lichten en ze de organisatie in te blazen. Om erover in gesprek te gaan en haar te vertalen naar uw eigen organisatie.”

Inmiddels zijn veel organisaties druk bezig om te kijken wat de nieuwe Code voor hen betekent. Een goede inrichting van bestuur, toezicht en verantwoording vereist maatwerk voor elke organisatie. Hier gaat altijd een afwegingsproces binnen de organisatie aan vooraf dat vaak nieuwe vragen oproept, zoals: hoe houden wij grip op onze organisatie, maar benutten wij ook de creativiteit en flexibiliteit van onze medewerkers optimaal? Hoe verdelen wij onze aandacht over dagelijkse problemen én overzien wij de kansen en risico’s op langere termijn? En wat is dan de rolverdeling tussen bestuur en toezicht die daarbij past?

Kennis delen in inspiratiesessies  

Wij, Mazars en Cultuur+Ondernemen, geloven sterk dat wij met elkaar de verdere professionalisering van de governance in de sector vorm kunnen geven door het delen van casuïstiek en kennis. Er zijn zo veel mooie ervaringen om te delen! In de inspiratiesessies bespreken de deelnemers daarom steeds cases uit de praktijk aan de hand van het denkmodel. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan de vereisten vanuit de Governance Code Cultuur 2019.  

De eerste sessie vindt plaats op dinsdag 21 mei van 15.00-17.30 uur in het Stedelijk Museum Amsterdam. Het thema is “Ruimte binnen grenzen” waarin we verkennen hoe de balans tussen een heldere missie en kernwaarden enerzijds, en (geschreven en ongeschreven) regels en normen anderzijds je helpt bij de realisatie van je ambities.  

Programma

15:00 Inloop met koffie
15:15 Aanvang programma
17:15 Afsluiting met borrel

Ter dekking van de kosten betalen deelnemers een onkostenvergoeding van € 40,- (excl BTW). Meld u snel aan! Er is slechts ruimte voor 20 deelnemers.    

Voorproefje

Mazars en Cultuur+Ondernemen hebben een pragmatisch denkmodel ontwikkeld dat behulpzaam is bij het beantwoorden van deze (en vele andere) vragen. Voor de zomer starten wij een reeks van inspiratiesessies voor middelgrote en grote culturele organisaties. Hierbij lichten wij onderstaand denkmodel nader toe aan de hand van concrete casuïstiek en wisselen wij kennis en ervaringen uit met de deelnemers. Zo willen wij samen de culturele sector helpen om de governance te versterken.

Denkmodel: 4 sturingsinstrumenten op weg naar good governance  
Het denkmodel dat wij introduceren helpt organisaties bij het beantwoorden van enkele essentiële vragen, zowel strategisch als in hun dagelijkse bedrijfsvoering. Het vormt daarmee een stevige basis onder de inrichting van de governance en bevat ook waardevolle input voor een toetsingskader van een raad van toezicht. De kernboodschap van het model is dat voor het beantwoorden van de hiervoor beschreven vragen noodzakelijk is om een passende balans te zoeken tussen vier verschillende sturingsinstrumenten. Deze balans is voor iedere organisatie verschillend, omdat deze afhankelijk is van de ambities, van de omgeving én van de volwassenheid van de beheersing. De vier sturingsinstrumenten zijn:  

Sturingsinstrument:    Doel:
 Beliefs system Inspirerende missie en kernwaarden
Boundary system  Handhaving van ‘rules of the game’
Diagnostic feedbacksystem Monitoren van realisatie van afgesproken prestaties
 Interactive feedbacksystem

Open organisatie-dialoog om leervermogen te versterken, risico’s te mitigeren en kansen te benutten  

Onderstaand figuur toont de spanningen tussen ‘control’ en ‘change’ (links/rechts in het model) en ‘korte termijn/performance’ en ‘lange termijn/strategie’ (onder/boven). Op deze manier biedt het model steun aan organisaties voor het zoeken van een balans tussen deze vier sturingsinstrumenten én voor een goed gesprek over de relatie tussen bestuur en toezicht dat daar bij past. Let op: deze sturingsinstrumenten werken alleen goed op een voldoende stevig fundament van basale interne beheersing (‘internal control’).  

Mazars (2018), op basis van ‘Levers of control’ van R. Simons (1995).  

 

 

 

Deel deze pagina

Wat Cultuur+Ondernemen kan doen voor kunstenaars, culturele organisaties en bedrijven

Bekijk ons productoverzicht