Cultuur+Ondernemen

Stichting Cultuur+Ondernemen is hét kennisplatform voor ondernemerschap in de cultuursector.
Lees meer of plan direct een oriëntatiegesprek

Lening aanvragen

Cultuurlening Almere

Cultuurlening Almere is er voor cultuurmakers die woonachtig en/of werkzaam zijn in Almere. Waar het normaal gesproken vaak lastig is om als kunstenaar/creatief of culturele organisatie een lening bij een bank af te sluiten, maakt Cultuurlening Almere lenen nu mogelijk voor initiatieven in de Almeerse cultuursector. Met deze lening pak je financiële uitdagingen op een ondernemende manier aan om je dromen en ambities te realiseren. Je kan al vanaf €1.000 lenen tot maximaal €40.000 tegen een scherpe rente van 1%. Cultuurlening Almere is een initiatief van Cultuurfonds Almere en Cultuur+Ondernemen.

Nu aanvragen

Bericht inzake maatregelen coronavirus

Door het Fonds Cultuur+Financiering wordt per september 2020 de reguliere rente- en aflossingsverplichting weer automatisch geïncasseerd bij alle leningnemers. Mochten er omstandigheden zijn op basis waarvan je met ons in overleg wilt treden over de aflossingen, neem dan contact op via cultuurlening@cultuur-ondernemen.nl. Ben je leningnemer? Lees hier meer

Duurzame investering

Cultuurlening Almere steunt cultureel ondernemers financieel, zowel zelfstandig werkende kunstenaars/creatieven als culturele organisaties. Het is van belang dat met de lening een (duurzame) investering wordt gedaan in beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten. En de investering moet ten goede komen aan de Almeerse kunst- en cultuursector.  

Kernpunt van financiële toets is: de lening moet worden terugbetaald en de rente moet worden voldaan. We stellen het haalbare leenbedrag vast op basis van de volgende criteria:

  • het project cq de investering: is aannemelijk en onderbouwd dat die zichzelf terugverdient? Verdienmodel en verdiencapaciteit, op basis van projecties en realistische begroting(en).
  • de aanvrager(s): track record en competenties van ondernemerschap, eventueel team, partners en adviseurs.
  • de (financiële) terugvalopties: wat als het onverhoopt niet uitpakt zoals bedoeld? Zijn er dan inkomsten uit anderen hoofde om toch aan rente- en aflossing te kunnen voldoen?  

Aanvragen

Ben je geïnteresseerd om een lening aan te vragen bij Cultuurlening Almere, of heb je meer vragen? Neem dan contact op met Jan-Melle Liscaljet van Cultuurfonds Almere via janmelle@cultuurfondsalmere.nl of 036 8455701.   Cultuurlening Almere vraag je aan via het aanvraagformulier.

Wanneer we je aanvraagformulier ontvangen hebben, sturen we je een bevestiging. Het kan zijn dat door Cultuurfonds Almere of Cultuur+Ondernemen contact met je wordt opgenomen voor aanvullende informatie.  

Een leenovereenkomst wordt aangeboden indien aan alle onderstaande criteria is voldaan:

  • De aanvraag volledig is ingevuld.
  • De aanvraag aan de inhoudelijke en financiële voorwaarden voldoet. Wil je weten hoe wij je aanvraag beoordelen? Lees dan ons Protocol Financiële Beoordeling."
  • De aanvraag door Cultuurfonds Almere inhoudelijk akkoord wordt bevonden.
  • De aanvraag door Cultuur+Ondernemen positief getoetst is op financiële haalbaarheid.
  • De aanvrager voldoende besteedbaar inkomen heeft om de lening te kunnen aflossen binnen de gestelde aflossingstermijn.  

Een aanbieding voor een leenovereenkomst is maximaal twee weken geldig.   

Beoordeling van je aanvraag

Wie een Cultuurlening verkrijgt van Fonds Cultuur+Financiering, moet die ook weer terugbetalen. Het Fonds Cultuur+Financiering beoordeelt elke aanvraag na een zorgvuldige afweging. Cultuur+Ondernemen adviseert, maar is niet verantwoordelijk voor de toekenning of afwijzingsbesluiten van het Fonds.

Meer informatie

Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact op met Pauline

Deel deze pagina

Wat Cultuur+Ondernemen kan doen voor kunstenaars, culturele organisaties en bedrijven

Bekijk ons productoverzicht