Cultuur+Ondernemen

Stichting Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. Lees meer of plan direct een oriëntatiegesprek.

State of the art Governance Cultuur

Conferentie: 'Een beetje toezicht bestaat niet!'

Het onderzoeksrapport “Museum Het Valkhof en de Governance Code Cultuur” en andere ontwikkelingen in de sector geven aanleiding om stil te staan bij ‘lessons learned’.

Te laat om in te schrijven

We bespreken prikkelende dilemma’s in besturen en toezicht in de cultuursector. Verschillende deskundige sprekers uit de sector zullen reflecteren op thema’s rond de rolneming van toezicht en bestuur en de interactie met stakeholders. Ze doen dit zowel in plenaire sessies als in tafelgesprekken waar u vanzelfsprekend uw eigen dilemma’s en ervaringen in kunt brengen. Na afloop van de conferentie bent u niet alleen zo’n 100 potentiële ervaringen rijker, ook heeft u een nieuwe groep bestuurders, toezichthouders, experts en beleidsmakers in cultuur leren kennen.

Conferentie: ‘Een beetje toezicht bestaat niet!‘ - State of the art Governance Cultuur
Datum: donderdag 28 september
Tijd: 14.00 -18.00 uur
Kosten: €150 inclusief aansluitend buffet Locatie: Museum Het Valkhof, Nijmegen

De conferentie is een samenwerking tussen Museum Het Valkhof, Cultuur+Ondernemen, de Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur (NVTC) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

We verwelkomen u graag op 28 september!

PROGRAMMA

13.30 Inloop met koffie/thee  

14.00 Opening
Dagvoorzitter Marijke van Hees (voorzitter Raad voor Cultuur) interviewt de panelleden over de aanleiding voor de conferentie en de relatie met de Governance Code Cultuur.  
Panelleden:
· Jan van Laarhoven, directeur-bestuurder a.i. Museum het Valkhof
· Jo Houben, directeur-bestuurder Cultuur+Ondernemen
· Louis Houwen, bijzonder hoogleraar privaat-publiek ondernemingsrecht bij TIAS en verbonden aan Dirkzwager advocaten en notarissen  

14.20 Lessen uit de onderzoeksrapporten Valkhof en Het Nieuwe Instituut

Sietze Haringa (voormalig partner KPMG en ervaren toezichthouder in cultuur) benoemt de verantwoordelijkheden en dilemma’s van de toezichthouder in de praktijk. Welke lessen zijn er te trekken uit de onderzoeksrapporten Museum Het Valkhof en het Nieuwe Instituut? Hoe voorkom je dat het misgaat? 

14.50 Reflectie op het toezicht
Marijke van Hees interviewt Therese van Schie (toezichthouder Frans Hals museum en dance4life / oud-directeur Amsterdams Uit Bureau) en Jolande Sap (voorzitter Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur) over de betekenis van de geleerde lessen zoals Sietze Haringe die beschrijft.

15.05 Pauze  

15.30 Gesprekstafels
(in 2 rondes) Tijdens de gesprekstafels wordt, onder leiding van de tafelvoorzitter, eigen casuïstiek ingebracht door de deelnemers.

1. Effectief schakelen tussen de rollen van de toezichthouder: toezichthouder, adviseur/sparringspartner & werkgever. De praktijk leert dat de drie rollen van de toezichthouder vaak niet goed uit de verf komen. Waar wrijft het? Wanneer kom je in conflict met de verschillende rollen? Zijn de rollen altijd herkenbaar? Gespreksleiding: Jolande Sap, voorzitter Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur.

2. Wat moeten toezichthouders met stakeholders? Hoe prioriteer je met stakeholders? Welke invloed en verantwoordelijkheid zouden stakeholders moeten hebben? Wie maakt je verantwoordelijk voor contact? Wanneer communiceer je? Welke info deel je? Gespreksleiding: Therese van Schie, toezichthouder Frans Hals museum en dance4life / oud-directeur Amsterdams Uit Bureau.

3. Aansprakelijkheid moet je willen! Met de nieuwe wet Besturen en toezicht wordt de aansprakelijkheid voor leden van de raden van toezicht vergroot. Wat betekent dat en is dat een goede zaak? Hoe kan governance hier succesvol op inspelen? Gespreksleiding: Louis Houwen, bijzonder hoogleraar privaat-publiek ondernemingsrecht bij TIAS School for Business and Society / verbonden aan Dirkzwager advocaten en notarissen.

4. Is toezichthouden een vak? Hoe versterkt u de kwaliteit van het toezicht? Wat biedt u? Wat doet u om goede toezichthouders aan te trekken? Zijn bezoldiging en permanente educatie wenselijk en haalbaar? Gespreksleiding: Willem van Oppen, bestuurskundige.

5. Hoe agendeer je belangenverstrengeling? Hoe signaleer je belangenverstrengeling? Wat doe je met 'niet-pluis-gevoel' en hoe maak je dit bespreekbaar? Gespreksleiding: Lucien Kembel, directeur a.i. theaters Diligentia en PePijn / jurist / toezichthouder Boekmanfonds.

Ronde 1 15.30-16.15

Ronde 2 16.30-17.15
 

17.15 Pauze
 

17.30 Plenaire afsluiting

In het slotdebat worden de belangrijkste bevindingen van de gesprekstafels gedeeld. Daarna wordt stilgestaan bij de betekenis van incidenten voor de invulling van Governance in de sector.  

18.00-19.30 Buffet & borrel

Deel deze pagina

Wat Cultuur+Ondernemen kan doen voor kunstenaars, culturele organisaties en bedrijven

Bekijk ons productoverzicht