Cultuur+Ondernemen

Stichting Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. Lees meer of plan direct een oriëntatiegesprek.

Advies

Beroepsmatigheidstoets

Hoe bepaal je of een kunstenaar in aanmerking komt of blijft voor een regeling? Denk hierbij aan de toewijzing van subsidies, stimuleringsregelingen of vaak spaarzame ateliers. Wij zijn een onafhankelijke en deskundige partner die je hierbij kunnen ondersteunen.

In het kader van de WWIK (Wet Werk en Inkomsten Kunstenaars) hebben wij ruim 15 jaar de beroepsmatigheid van kunstenaars en creatieven getoetst en hierover geadviseerd en ook nu worden wij hiervoor door derden ingeschakeld.

Wij oordelen niet over de kwaliteit van het werk, wel over objectief in samenhang te beoordelen ijkpunten zoals productie, presentatie, acquisitie, positie in het werkveld en inkomstenbronnen van de kunstenaar. Wij gaan uit van een hybride beroepspraktijk. Vanzelfsprekend maken we elke toetsing op maat: toegesneden op de doelgroep, de gewenste weging van de ijkpunten en de gewenste geldigheidsduur. Door de toetsing via ons te laten lopen, voorkom je te directe betrokkenheid bij een eventuele negatieve advisering. 

Kosten

Wij hebben verschillende trajecten, van eenvoudige advisering tot meer uitgebreidere onderzoeken. De kosten per onderzoek liggen ongeveer tussen de € 75 en € 350, neem voor meer informatie contact op met Martine.

Deel deze pagina

Wat Cultuur+Ondernemen kan doen voor kunstenaars, culturele organisaties en bedrijven

Bekijk ons productoverzicht