Cultuur+Ondernemen

Stichting Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector.
Lees meer of plan direct een oriëntatiegesprek

Het Nieuwe Instituut

Onderzoek Governance Het Nieuwe Instituut

De raad van toezicht van Het Nieuwe Instituut (HNI) heeft Cultuur+Ondernemen gevraagd om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de opstelling van de raad van toezicht van HNI met betrekking tot de opdrachtverlening door de directeur-bestuurder van HNI aan EventArchitectuur en de tijdelijke betrokkenheid van een lid van zijn raad van toezicht bij het Tijdelijk Modemuseum in HNI. Dit naar aanleiding van de publieke discussie die hier rondom is ontstaan.

Cultuur+Ondernemen heeft de onafhankelijke onderzoekscommissie geïnstalleerd die het onderzoek gaat uitvoeren naar de besluitvorming van de raad van toezicht van HNI.  

De samenstelling van de commissie is: Wim van den Goorbergh (voorzitter), Edith Hooge en Marjet van Zuijlen. 

Wim van den Goorbergh (vz) was voorzitter van de werkgroep die de Code Cultural Governance in 2006 heeft opgesteld en zit in het Comité van Aanbeveling van de huidige Governance Code Cultuur die in 2013 gepresenteerd is. Van den Goorbergh heeft onder andere verschillende bestuursfuncties bij de Rabobank vervuld. Hij was van 1996 tot 2010 lid van het bestuur van Kunst & Zaken en daarna tot 2012 lid van de raad van toezicht van Cultuur+Ondernemen.

Edith Hooge is hoogleraar Boards and Governance in Education bij TIAS School for Business and Society. Daarnaast is zij directeur van het TIAS Governance LAB, een platform voor wisselwerking en uitwisseling tussen onderzoek, onderwijs en praktijk op het gebied van governance. Haar bestuurlijke ervaring is divers: Hooge was voorzitter van visitatiecommissies bij woningcorporaties en was actief als voorzitter of lid van monitoringcommissies ‘good governance’ voor branche-organisaties. Daarnaast heeft zij recent een ‘governance-toets’ uitgevoerd bij een groot overheidsbedrijf en leidde tweemaal een onderzoek naar de governance van organisaties waar een zedenincident plaatsvond. Sinds tien jaar begeleidt zij regelmatig evaluaties van raden van toezicht, raden van commissarissen en besturen, en geeft hierover advies.

Marjet van Zuijlen is directeur-eigenaar van St. Anna BV. en zodanig actief als commissaris, adviseur en dagvoorzitter. Ze was onder meer lid van de Tweede Kamer (1994-2000), Senior Manager Deloitte (2000-2002) en Partner Deloitte (2002-2009) (Consultant). Parallel aan haar professionele loopbaan heeft Marjet vanaf het begin de rol van bestuurder en toezichthouder uitgeoefend. Daarbij is zij afwisselend lid of voorzitter van een bestuur, Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht. Zij is bijvoorbeeld actief (geweest) op de terreinen welzijn, cultuur en informatie- en communicatietechnologie. Toegevoegde waarde kan zijn kennis van en ervaring met overheid èn bedrijfsleven; politiek-bestuurlijke processen; marketing-communicatie; strategie-processen, maatschappelijk verantwoord ondernemen; medezeggenschap werknemers. Momenteel is Marjet commissaris bij Verbrugge Terminals, Holland Casino, Royal Wessanen en voorzitter raad van toezicht bij het Nationale Toneel.

De commissie zal gedurende het onderzoek niet communiceren over de voortgang. Het resultaat van het onderzoek wordt uitgebracht aan de raad van toezicht van Het Nieuwe Instituut en zal openbaar worden gemaakt.      

Deel deze pagina

Wat Cultuur+Ondernemen kan doen voor kunstenaars, culturele organisaties en bedrijven

Bekijk ons productoverzicht