Cultuur+Ondernemen

Stichting Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. Lees meer of plan direct een oriëntatiegesprek.

governance + financieren

Jo Houben

020 530 59 48
jo@cultuur-ondernemen.nl
LinkedIn

Jo is sinds 1999 werkzaam in de cultuursector, onder meer als directeur Voorzieningsfonds Kunstenaars en directeur Kunstenaars&CO. Daarvoor was hij onder meer directeur bij SVM (nu Movisie). Sinds 2010 is hij directeur-bestuurder bij Cultuur+Ondernemen. Met zijn bedrijfskundige achtergrond smeedt hij bij voorkeur verbanden tussen de cultuursector, ondernemerschap en het bedrijfsleven. Daarnaast is hij onder andere voorzitter van de Raad van Toezicht van het Fonds Cultuur+Financiering, lid van de Raad van Toezicht van het A-Lab en lid van de Benoemingsadviescommissie voor de Raad voor Cultuur ten behoeve van de minister van OCW. Verder is hij als mededirecteur verbonden aan de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Per 1 maart 2019 legt Jo Houben zijn taken neer als directeur-bestuurder bij Cultuur+Ondernemen. Zijn taken worden overgenomen door Titia Haaxma die sinds juli 2017 mededirecteur-bestuurder is. Jo Houben blijft als adviseur op het gebied van governance en financieren verbonden aan Cultuur+Ondernemen.

Wat Cultuur+Ondernemen kan doen voor kunstenaars, culturele organisaties en bedrijven

Bekijk ons productoverzicht