Cultuur+Ondernemen

Stichting Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. Lees meer of plan direct een oriëntatiegesprek.

Onderzoek

Kunst in de zorg

Hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder is voorzitter van de begeleidingscommissie van ZonMw die zich bezighoudt met onderzoek naar de effecten van cultuur op kwetsbare groepen. Hij vertelt over de eerste stappen in het project ‘Kunst en zorg: een kennissynthese van culturele interventies, langdurige zorg en positieve gezondheid’.

‘Er zijn nu al veel uiterst sympathieke initiatieven die uitgaan van de helende werking van cultuur op kwetsbare groepen, zoals ouderen. Neem de Alzheimerroute, waarbij begeleiders met dementerende ouderen naar musea gaan. Zijn het echt de schilderijen die ze goed doen? Of is het meer de wandeling? Wetenschappelijk gezien zijn dit soort initiatieven weinig onderzocht.’

‘Studies die kijken naar het functioneren van de hersenen bij creatieve activiteiten zijn er genoeg. Het is duidelijk dat cultuur verrijking geeft voor elk brein. Maar hoe zit dat voor kwetsbare groepen? Daar moet gericht onderzoek naar komen. Daarom heeft de overheid nu geld vrijgemaakt om inzicht te krijgen in de effecten van kunst op gezondheid en zorg.’

‘Dat is de eerste stap in dit project: in kaart brengen wat er al is aan onderzoek, hoe goed dat is, en wat er nog gedaan moet worden. Met die review gaan we dit jaar aan de slag. Er zijn al een aantal partijen die willen meedoen. Dat zijn mensen uit de zorg, die ook actief zijn in de wereld van cultuur. Zij kennen de doelgroep, weten wat er te halen valt en hoe ze dat zouden aanpakken.’

‘We zijn hard bezig met het regelen van vervolgfinanciering zodat we in een latere fase wellicht een subsidieoproep kunnen uitschrijven voor nieuw onderzoek.  Uiteindelijk hoop ik dat we vanuit de wetenschap een solide basis kunnen leggen voor de toepassing van kunst in de zorg.’

‘Dat is voor beide werelden goed. De cultuursector krijgt nog meer toegang tot de wereld van zorg en daarmee een nieuwe markt. Denk aan klassieke ensembles die worden uitgenodigd door verpleeghuizen. Tegelijk komen er voor partijen in de zorg nieuwe mogelijkheden voor activiteiten en therapieën vanuit de cultuur. We hebben het effect dan zo goed onderzocht, dat ze in de zorg nog beter weten dat ze niet zomaar wat in huis halen.’

Deel deze pagina

Wat Cultuur+Ondernemen kan doen voor kunstenaars, culturele organisaties en bedrijven

Bekijk ons productoverzicht