Cultuur+Ondernemen

Stichting Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. Lees meer of plan direct een oriëntatiegesprek.

Over onze missie, visie en activiteiten

Jaarverslag 2016

Cultuur+Ondernemen is het kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. Wij ondersteunen culturele organisaties, kunstenaars en creatieven die meer rendement willen halen uit hun activiteiten, op het terrein van ondernemerschap, financieren en goed bestuur.

Het jaarverslag 2016 bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Verslagen met het directieverslag, het verslag van de raad van toezicht en het financieel verslag over 2016.
  • Ons activiteitenprogramma voor 2016 bestond uit drie deelprogramma’s: Nieuwe manieren van financierenBeter besturen en Leren nieuwe waarde te creëren. Cultuur+Ondernemen werkte afgelopen jaren aan het programma Ondernemerschapsondersteuning in de cultuursector, één van de speerpunten van het beleid van de minister van OCW.
  • Persoonlijke verhalen zijn een grote inspiratiebron. Hoe ervaren de gebruikers onze activiteiten? Lees de klantverhalen.

Wat Cultuur+Ondernemen kan doen voor kunstenaars, culturele organisaties en bedrijven

Bekijk ons productoverzicht