Skip naar content

Governance Code Cultuur Handreikingen voor het schrijven van reglementen

In een reglement leg je vast hoe binnen de organisatie de werkzaamheden en verantwoordelijkheden zijn verdeeld en hoe de besluitvorming is geregeld.

Er zijn verschillende soorten reglementen. De invulling ervan kan per organisatie verschillen, afhankelijk van onder meer de omvang, de aard en de missie van de organisatie. Deze handreikingen biedt handvatten voor het opstellen van een reglement. We geven aan welke artikelen je onder meer in een reglement kunt opnemen.

Kijk hieronder welke handreiking past bij het soort reglement dat je wilt schrijven of aanpassen.