Skip naar content

Verdieping Verantwoording voor de Code in het jaarverslag

Het jaarverslag is de plek bij uitstek om te tonen hoe een organisatie de Governance Code Cultuur toepast, aan zowel je financiers als de rest van je stakeholders. Daarom is er nu een handreiking die je helpt je governance goed weer te geven in het jaarverslag.

In deze handreiking vindt u handvatten en een checklist om in het jaarverslag op een goede manier aandacht te besteden aan de Governance Code Cultuur 2019.

U kunt dit document ook downloaden.