Skip naar content

Nieuws Inspiratiesessie Risicomanagement

Cultureel ondernemen kan niet zonder het nemen van risico. Heeft u voldoende inzicht in de risico’s voor uw organisatie? En hoe verhoudt dit zich tot de Governance Code Cultuur 2019?

De nieuwe Governance Code Cultuur vraagt van toezichthouders dat zij de directeur-bestuurder ruimte geven voor ondernemerschap om kansen te benutten. Maar bij ondernemende beleidskeuzes horen ook risico’s. Goed toezichthouden betekent dat je de bestuurder uitnodigt tot een open gesprek over wat acceptabele risico’s zijn voor de organisatie. Als bestuurder heb je hier zelf een belangrijke rol in, onder andere door een goede informatievoorziening naar de raad van toezicht en door tijdig dilemma’s te delen. Cultuur+Ondernemen en Mazars organiseren op 10 december een inspiratiesessie waarop zij ingaan op het nut en belang van risicomanagement voor goed bestuur.

Patrick Broekema (adviseur Governance bij Cultuur+Ondernemen) geeft een toelichting op de belangrijkste thema’s uit de Governance Code Cultuur 2019 en wat er vanuit de Code verwacht wordt ten aanzien van het omgaan met risico's.

Aansluitend vertellen Arnoud Ellenbroek en Adriaan van Maurik (beiden consultants Governance, Risk en Compliance bij Mazars) wat risicomanagement is, waarom dit van waarde is en hoe dit praktisch vorm kan krijgen binnen uw organisatie. Hij bespreekt hierbij een denkmodel van Harvard-professor Robert Simons dat inzicht geeft in hoe het risicomanagement zich verhoudt tot organisatiewaarden, strategische doelen en leren.

De locatie van deze inspiratiesessie is niet toevallig gekozen. De LocHal Tilburg, een Locomotiefhal uit 1932, huisvest sinds 2 januari van dit jaar o.a. de Bibliotheek Midden-Brabant en Kunstloc Brabant. De ingrijpende verbouw en renovatie was niet zonder risico’s voor de bibliotheek. Directeur-bestuurder Herman Horst zal hier tijdens de sessie kort bij stilstaan. Het project werd echter een groot succes. Ook won het getransformeerde gebouw eerder dit jaar de publieksprijs Beste Gebouw van het Jaar 2019 van de brancheorganisatie van architecten BNA. Voorafgaand aan de sessie kunt u een rondleiding krijgen door het gebouw.

In het laatste deel van onze bijeenkomst bent u welkom om zelf uw vragen en ervaringen te delen. Deelnemers van de sessie nemen praktische handvatten en tips mee terug naar hun organisatie over hoe de volgende stappen rond risicomanagement gezet kunnen worden.

Praktische informatie:

Deze inspiratiesessie vindt plaats op dinsdag 10 december van 14.00 tot 18.00 uur bij de Bibliotheek Midden Brabant, locatie LocHal, Tilburg. Het thema is “Risicomanagement voor bestuurder en toezichthouders”.

Ter dekking van de kosten betalen deelnemers een onkostenvergoeding van € 40 (excl BTW). Meld u snel aan! Er is slechts ruimte voor 40 deelnemers. Praktische informatie over de locatie vindt u hier.

Programma

  • 13:30 Ontvangst
  • 14:00 Opening en welkomstwoord door Herman Horst, directeur-bestuurder van Bibliotheek Midden-Brabant
  • 14:10 Rondleiding door de nieuwe LocHal
  • 15:00 Governance Code Cultuur 2019 door Patrick Broekema, adviseur Governance bij Cultuur+Ondernemen
  • 15:20 Risicomanagement in de praktijk, door Arnoud Ellenbroek en Adriaan van Maurik (consultants Governance, Risk en Compliance bij Mazars)
  • 15:40 Pauze
  • 16:00 Gesprek aan de hand van casuïstiek en dilemma’s uit de praktijk
  • 17:15Afsluiting en netwerkborrel

Mazars en Cultuur+Ondernemen hebben de ambitie om de verdere professionalisering van de governance in de sector vorm te geven door het delen van casuïstiek en kennis. Dit doen wij door het organiseren van een reeks inspiratiesessies voor bestuurders, toezichthouders en stafmedewerkers van middelgrote en grote culturele organisaties. Hierbij bespreken wij governance-thema’s aan de hand van een pragmatisch denkmodel en concrete casuïstiek. Uitwisseling van kennis en ervaringen door de deelnemers juichen wij toe. Er zijn zó veel leerzame ervaringen om te delen!