Cultuur+Ondernemen

Stichting Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. Lees meer of plan direct een oriëntatiegesprek.

3 vacatures

Gezocht: Leden Raad van Toezicht

Vanaf maart 2019 is er in de Raad van Toezicht van Cultuur+Ondernemen plaats voor:

 • een lid voor de vervulling van de portefeuille financiën met achtergrond in het bedrijfsleven;
 • een lid met een inspirerende visie op de ontwikkelingen in de culturele sector met een achtergrond als eindverantwoordelijk bestuurder in de sector;
 • een lid met een herkenbaar en stevig profiel als cultureel ondernemer.

Er is in de Raad van Toezicht ruimte voor een jonge professional met ambitie. Ervaring in toezicht is voor deze positie niet noodzakelijk.

Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. De organisatie ondersteunt culturele organisaties, zelfstandig werkende kunstenaars en creatieven die meer rendement willen halen uit hun activiteiten. Daartoe wordt onder meer samengewerkt met overheden en fondsen, om het effect van hun cultuurbeleid en -investeringen te vergroten. Met de programma’s en activiteiten versterken we de cultuursector en maken haar onafhankelijker, zodat de sector kan floreren en de samenleving optimaal kan profiteren van de werking van cultuur.

Organisatie en Financiën
Het kantoor van Cultuur+Ondernemen is gevestigd in Amsterdam. De organisatie telt circa 25 medewerkers en er wordt daarnaast gewerkt met diverse externe partners en een vaste schil van freelance medewerkers. De begroting van de organisatie is opgebouwd uit een financieringsmix bestaande uit (project) subsidies van onder andere ministerie en gemeenten, samenwerkingspartners, de EU en opdrachten uit de markt. De jaarlijkse begroting bedraagt meer dan € 4,5 miljoen.

De Stichting Cultuur+Ondernemen is ingericht volgens het Raad van Toezicht model. Er is één directeur-bestuurder.

Cultuur+Ondernemen beschikt over de ANBI status.

Toekomst
Om de impact van de activiteiten van Cultuur+Ondernemen voor de sector te vergroten is de focus gericht op de thema’s besturen en financieren en ondernemerschap in het algemeen. Tevens is Cultuur+Ondernemen de hoeder en houder van de Governance Code Cultuur.
Door energie te bundelen en met meer kwaliteit en kracht samen te werken met andere partijen wordt de versterking van het fundament onder de cultuursector vergroot.

Beschrijving van de besturings- en toezichtfilosofie
De Raad van Toezicht is het toezichthoudende, controlerende en adviserende hoogste orgaan van Cultuur+Ondernemen. De RvT houdt op stimulerende en kritische wijze toezicht.

De Raad van Toezicht levert door haar niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk een bijdrage aan de realisatie van de missie en doelstellingen van de stichting. Zij doet dit op een actieve wijze door te anticiperen en te reflecteren op de beslissingen van de bestuurders.

De Raad van Toezicht richt zich op strategisch essentiële onderwerpen en concentreert zich op de hoofdlijnen. De werkwijze van de Raad van Toezicht is vastgelegd in een reglement.

De leden van de RvT laten zich in het werk leiden door het maatschappelijke, culturele en economische belang van de organisatie en weegt de belangen af van allen die bij de organisatie zijn betrokken (stakeholders).

Leden van de RvT beschikken over voldoende tijd en mogelijkheden om zich vrij te maken voor de vergaderingen en deze voor te bereiden. Van leden van de RvT wordt verwacht dat zij aanwezig zijn bij relevante jaarlijkse evenementen.

Algemene eisen aan de leden van de Raad van Toezicht
Kunnen kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen de RvT en hebben hierbij geen tegenstrijdig belang.

 • Hebben een brede maatschappelijke belangstelling en zichtbaar affiniteit met de missie en ambitie van de stichting.
 • Beschikken over een breed netwerk, zijn bereid tot inzet van dit netwerk ten bate van de stichting.
 • Zijn in staat, ook qua beschikbare tijd, het beleid van het bestuur te controleren en de algemene gang van zaken binnen de stichting te volgen en het bestuur met advies bij te staan.

Competenties

 • kritisch op een constructieve manier
 • creatief/vernieuwend denkend
 • onafhankelijk en stevig
 • samenwerkingsgericht en collegiaal
 • open en betrokken

Expertgebieden
In de Raad van Toezicht van Cultuur+Ondernemen worden de volgende expertises geborgd:

 • politiek/bestuurlijke kennis en ervaring,
 • visie op en kennis van eigentijdse marketing/sponsoring en communicatiestrategieën,
 • kennis en ervaring in financiën en nieuwe vormen van financiering,
 • cultureel ondernemerschap,
 • visie op en kennis van ontwikkelingen in de culturele sector.

De samenstelling van de RvT is een combinatie van toezichthouders met ervaring in het bedrijfsleven, de overheid, de culturele sector, consultancy en semi publieke sector.

Algemeen
Cultuur+Ondernemen werkt volgens de uitgangspunten van de Governance Code Cultuur. Transparantie, integriteit, goede verhoudingen, een positieve maar ook kritische houding zijn voorwaarde om met elkaar tot de beoogde prestaties en doelen te komen.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een kleine vergoeding voor hun werkzaamheden.

Conform haar eigen maatschappelijke visie en de principes van goed bestuur zal Cultuur+Ondernemen bij de samenstelling van de RvT de gewenste diversiteit in achtergrond, ervaring, sekse, cultuur, leeftijd in acht nemen en streven naar een zo divers mogelijk team.

Voordracht van de leden van de Raad van Toezicht zal geschieden aan de hand van deze door de Raad van Toezicht opgestelde profielschets.

De vacatures
Vanaf maart 2019 is er in de Raad van Toezicht van Cultuur+Ondernemen plaats voor:

 • een lid RvT voor de vervulling van de portefeuille financiën met achtergrond in het bedrijfsleven;
 • een lid RvT met een inspirerende visie op de ontwikkelingen in de culturele sector met een achtergrond als eindverantwoordelijk bestuurder in de sector;
 • een lid RvT met een herkenbaar en stevig profiel als cultureel ondernemer.

Er is in de Raad van Toezicht ruimte voor een jonge professional met ambitie. Ervaring in toezicht is voor deze positie niet noodzakelijk.

De procedure
De selectiecommissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht, Steven de Waal (voorzitter) en Sjoerd Vellenga (lid) aangevuld met Titia Haaxma (directeur/bestuurder). De selectiegesprekken gaan gepland worden in het voorjaar van 2019.

Cultuur+Ondernemen werft de nieuwe leden van de Raad van Toezicht via een open procedure. De vacatures worden gepubliceerd op de site van de organisatie en op de wervingssite van culturele vacatures. Tevens zal het netwerk actief worden benaderd om kandidaten te attenderen op de vacatures en uit te nodigen om te reageren.

Elisabeth Dielesen is als begeleider van het proces beschikbaar voor informatie. Voor vragen over de vacatures is zij bereikbaar op nummer 06-290 002 31.

Reacties in de vorm van een korte motivatie en een curriculum vitae graag sturen naar: elisabeth@cultuur-ondernemen.nl.

Deel deze pagina

Wat Cultuur+Ondernemen kan doen voor kunstenaars, culturele organisaties en bedrijven

Bekijk ons productoverzicht