Cultuur+Ondernemen

Stichting Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector.
Lees meer of plan direct een oriëntatiegesprek

De Kunst van het Lenen - 9 mei 2016

Fotoverslag Rondetafel

Op maandag 9 mei 2016 organiseerden Cultuur+Ondernemen en het Fonds Cultuur+Financiering een Rondetafelgesprek over financieren in De Balie te Amsterdam.

"Een lening legt het accent op terugverdienen. En dat wordt steeds belangrijker", aldus Roelof Balk van het Fonds Cultuur+Financiering dat cultuurleningen verstrekt tegen lage rentes. Het Rondetafelgesprek is een opmaat naar een evaluatie van de Talentlening met minister Jet Bussemaker (OCW) en een debat over financiering van cultuur wat in oktober plaatsvindt.

Deelnemers aan de Rondetafels waren initiatiefnemers en financiers van de regionale leningen en van de Talentlening, leningnemers en andere direct betrokkenen uit de financieringspraktijk van het Fonds Cultuur+Financiering. De input wordt gebruikt voor de evaluatie van de Talentlening. Op 10 oktober 2016 presenteert Cultuur+Ondernemen de evalatie in LantarenVenster (Rotterdam) aan de minister. Wil jij erbij zijn in oktober? Binnenkort kun je je aanmelden, houd onze website en social media in de gaten.

Bekijk hieronder het fotoverslag van de Rondetafel van 9 mei 2016.


"Gerichte communicatie en flankerend beleid is zeker zo belangrijk als geld om uit te lenen. Het één kan niet zonder het ander."

Alexander Ramselaar (rechts), Cultuur+Ondernemen: "Geen lening zonder training". Luc Begas, (tweede van links) bkkc: "Als je echt in jezelf gelooft, durf je ook te lenen." 


Leningnemer Martijn van den Dobbelsteen: "De bank vond mijn project toch te riskant. Het Fonds Cultuur+Financiering kan een stap verder gaan."


Clayde Menso, Amsterdams Fonds voor de Kunst: "De Amsterdamse Cultuurlening past in een breed financieringsaanbod. Zo heeft de kunstenaar iets te kiezen."

Roelof Balk, Fonds Cultuur+Financiering: "Door regionale samenwerking maken we leningen laagdrempelig en beter toegankelijk."  


Katie Schreiber, Ministerie van OCW, legt de link van Talentlening naar Talentontwikkeling.

Jo Houben, Cultuur+Ondernemen: "Deze tijd vraagt om innovatie en initiatief. Daar horen risico's nu eenmaal bij."

Brett Bannink, provincie Utrecht: "De financieringsbehoeften van de cultuursector gaan verder dan wij in subsidie kunnen voorzien, zeker na de bezuinigingen. Daarom ondersteunen we dit alternatief met de Utrechtse Cultuurlening."

"Als de sector nog niet rijp is voor het leeninstrument, moeten we werken aan capacity building," zo kwam in een break-out sessie naar voren.


"Door in cofinanciering samen te werken, delen we de kennis en spreiden we risico’s", aldus George van Breemen (rechts) van het Filmfonds.

Steven de Waal (midden), raad van toezicht Cultuur+Ondernemen: "Er ligt een link tussen good governance, risicomanagement en financieren. Daar moeten we mee aan de slag."

Tekenaar Auke Herrema toont zijn beeld van ‘revolverend financieren’ in de kunstsector.

Lucas Hendricks (midden), raad van toezicht Fonds Cultuur+Financiering, benadrukte het belang van brede netwerken in de vroege fase van opleidingen en start ups. Hier bespreekt hij dat met In-Soo Radstake van Cinecrowd (links) en Lucas van Woerkum, die een Talentlening heeft gekregen voor Symphonic Cinema.

Tijdens de netwerkborrel praat Jo Houben (Cultuur+Ondernemen), over de follow up, met moderator Erik Akkermans (links) en Peter van Gelderen (Dutch Creative Council, rechts). 

Meer informatie?

Meer weten over Cultuurleningen? Lees er meer over of neem contact op met Roelof

Deel deze pagina

Wat Cultuur+Ondernemen kan doen voor kunstenaars, culturele organisaties en bedrijven

Bekijk ons productoverzicht