Cultuur+Ondernemen

Stichting Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector.
Lees meer of plan direct een oriëntatiegesprek

De kunst van het lenen - 10 oktober 2016

Fotoverslag financieringspresentatie

Op maandag 10 oktober 2016 presenteerde Cultuur+Ondernemen het rapport 'De kunst van het lenen', de evaluatie van de Talentlening cultuur, in LantarenVenster in Rotterdam. 

We kijken terug op een zeer inspirerende bijeenkomst. We waren vereerd met het bezoek van minister Jet Bussemaker van OCW. Zij toonde zich "zeer enthousiast over de resultaten" en gaf te kennen dat Cultuur+Ondernemen door mag gaan met deze leenfaciliteit. De Talentlening voor cultuur stelt kunstenaars en culturele instellingen in staat om te investeren in zichzelf, met fantastische resultaten. 

Bekijk hieronder het fotoverslag van 10 oktober 2016.

Minister Jet Bussemaker begroet Steven de Waal (voorzitter raad van toezicht van Cultuur+Ondernemen): "Vandaag gaan wij niet alleen de voorbeelden zien, maar ook de onderliggende trends analyseren, zodat er een goed beeld ontstaat van de betekenis van leningen voor de kunst- en cultuursector", aldus De Waal.

Op de financieringspresentatie 'De kunst van het lenen' kwamen veel bezoekers af. Dat reflecteert de belangstelling voor het nieuwe financieringsinstrument.


Minister Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) toont zich enthousiast over de resultaten van één jaar Talentlening: "Ik ben verrast door de reikwijdte en heb hoge verwachtingen van het vervolg." De minister kreeg het rapport uit handen van Jo Houben (directeur-bestuurder Cultuur+Ondernemen).

"De Talentlening komt niet in de plaats van subsidies, maar is daar een welkome aanvulling op. Voor de toekomst wil ik graag kijken hoe we die mix verder kunnen brengen. Deze evaluatie geeft daar interessante input voor", aldus minister Bussemaker.

Jo Houben (directeur-bestuurder Cultuur+Ondernemen): "De Talentlening voor cultuur stelt kunstenaars en culturele instellingen in staat om te investeren in zichzelf, met fantastische resultaten. En de aflossingen komen weer terug in het fonds zodat ook anderen er gebruik van kunnen maken. Dat geeft een enorme spin off."

Steven de Waal (voorzitter raad van toezicht Cultuur+Ondernemen) en minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

"Eigenlijk bouwen we aan een Financieel Ecosysteem Cultuur: de plek waar initiatiefnemers, investeerders en financiers elkaar en ontmoeten en elkaar leren verstaan", zo betoogt Roelof Balk (fondsmanager Fonds Cultuur+Financiering) bij de presentatie van het Evaluatierapport.

 

Co-referent Lex van Teeffelen (Hogeschool Utrecht): "Het effect van de cultuurleningen is veel groter dan alleen financieel. Het levert de kunstenaars ook meer opdrachten op, een groter netwerk, en een verbetering van de inkomenpositie. Bovendien investeren zij ook eerder in kennis en vaardigheden." 

"Als je succes hebt, moet je snel kunnen opschalen. Dan moet je ook middelen hebben om te kunnen investeren. De Talentlening gaf mij die mogelijkheid, waardoor ik nieuwe en grote opdrachten aankon, ook vanuit het buitenland. Dat geeft je ontwikkeling echt een boost", legt leningnemer Lucas van Woerkum uit.  

In het panelgesprek kwam goed naar voren op welke punten kunst en cultuur zich financieel gezien onderscheidt van 'gewone' bedrijfstakken, maar toch ook waar de overeenkomsten liggen. "Ook in het zakelijke midden- en kleinbedrijf hebben ondernemers vaak weinig kaas gegeten van financiering. Het is dus heel normaal dat je daar aandacht aan moet besteden."

Leningnemer Frank Groot van KINO Rotterdam: "Voor ons was de Talentlening de missing link in de financieringspuzzel. Het hielp ook bij het verkrijgen van de bancaire financiering."  

"Voor ons is het onderdeel training en begeleiding zeker zo belangrijk. Kunstenaars en culturele organisaties moeten iets te kiezen hebben. Daarom doen wij als Amsterdams Fonds voor de Kunst met de Amsterdamse Cultuurlening mee aan deze ontwikkelingen", aldus Clayde Menso, directeur AFK.

Caroline Oosterbaan, bankier bij NIBC en Raad van Toezicht Fonds Cultuur+Financiering: "Financiering en kredietverlening gaan altijd om het afwegen van risico’s. Je moet je goed verdiepen in de casus en verstand hebben van de sector. Bij dit soort kleinschalige leningen met lage rendementen wordt dat voor een gewone bank veel te kostbaar. Zeker omdat de kunstensector zich zakelijk gezien moeilijk laat beoordelen."

"Het crowdfundingspubliek wil het liefst in iets concreets en tastbaars bijdragen. Met een lening kun je ook de minder tastbare elementen van je plan financieren. Die zijn voor het welslagen van een plan vaak minstens zo belangrijk. Zo combineer je het betrekken van de crowd met het financieren van je gehele plan," betoogt crowdfunding-expert Simon Douw. 

Lucas Hendricks, Raad van Toezicht Fonds Cultuur+Financiering: "Het gaat ook om het leggen van de verbinding naar andere financiers. Met een cultuurlening kan je de brug slaan naar nieuwe geldbronnen die vaak voor starters nog onbereikbaar zijn." 

Soulzanger Steffen Morrison en zijn band laten zien en horen waarom investeren in kunst en cultuur loont.  

"Als kunstenaar moet je investeren in je presentatiemateriaal. Ik heb een CD gemaakt en heb daar elke dag plezier van. Met de opbrengsten van mijn optredens betaal ik de schuld af, zodat ik straks weer Cultuurlening-vrij ben", aldus leningnemer Steffen Morrison.

Een performance verzorgd door Carel Kuitenbrouwer.

Deel deze pagina

Wat Cultuur+Ondernemen kan doen voor kunstenaars, culturele organisaties en bedrijven

Bekijk ons productoverzicht