Bijeenkomst Toezichthouden op grensoverschrijdend gedrag: daar waar het moeilijk wordt

  • 17:00 tot 19:00
  • A’DAM Toren, Overhoeksplein 5, 1031 KS Amsterdam
  • 20,- (gratis voor NVTC-leden)
  • Toezichthouders in de cultuursector

Congressen, protocollen en meldpunten kunnen toezichthouders de illusie geven dat ze voorbereid zijn op een geval van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. De ervaring leert echter dat de werkelijkheid zich niet altijd laat vangen in codes en protocollen. Bovendien kan er sprake zijn van hoge tijdsdruk, verdeeldheid of kan er beleid ontbreken: waar sta je dan als toezichthouder? En wat kun je vanuit je rol als toezichthouder doen voor een veilig werkklimaat?

NVTC en Cultuur+Ondernemen organiseren op 14 juli van 17.00 tot 19.00 uur een bijeenkomst voor toezichthouders om met elkaar van gedachten te wisselen over preventie en bestrijding van grensoverschrijdend gedrag. Het doel van de bijeenkomst is om in een veilige setting over dit thema te spreken en zo beter voorbereid te zijn op de altijd uiterst gevoelige, onverwachte en ongewenste situaties van grensoverschrijdend gedrag.

Spreker: Marjan Olfers
De inleiding wordt verzorgd door Marjan Olfers, expert op het gebied van grensoverschrijdend gedrag, met name vanuit het perspectief van toezichthouders. Marjan Olfers combineert theoretische kennis met uitgebreide praktijkervaring. Naast haar werk als hoogleraar, geeft zij les voor AOG school of management en adviseert zij over vraagstukken op het gebied van governance, integriteit en sociale veiligheid. Verinorm, het bureau van Olfers leidt het onderzoek naar (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in de danssector.

Wat is jouw ervaring?
Wat wel en niet veilig of grensoverschrijdend is, laat zich, afgezien van extreme gevallen, niet altijd makkelijk definiëren. Het gaat over individueel ervaren werkelijkheden, verschuivende sociale normen en een sterke publieke opinie.

Aansluitend op de inleiding, willen we in kleine groepen een aantal (geanonimiseerde) cases bespreken. Je kunt dan ook jouw dilemma op tafel leggen. We hanteren hierbij de Chatham House Rule, zodat ook eigen ervaringen veilig en vertrouwelijk gedeeld kunnen worden. Er wordt ingegaan op vragen als:

  • Hoe zorg je als toezichthouder of bestuurslid dat je weet wat er binnen de organisatie speelt, ook al loop je niet dagelijks rond op de werkvloer?
  • Hoe en wanneer communiceer je als raad van toezicht of bestuur richting de organisatie, de media, subsidiegevers of andere stakeholders als er meldingen en klachten zijn? Hoe transparant moet je daarbij zijn, rekening houdend met de belangen en privacy van betrokkenen?
  • Welke dilemma’s spelen er rond dit onderwerp voor toezichthouders en bestuursleden?
  • Wat als één van de toezichthouders beschuldigd wordt? Wat als de directie (indirect) betrokken is?

We bespreken daarna plenair welke lessen er te trekken zijn. Heb jij een casus die je ‘anoniem’ wilt aandragen, stuur dan een e-mail naar maartenbul@gmail.com of neem contact op met NVTC bestuurslid Maarten Bul via 0641054008.

Locatie: A’DAM Toren, Overhoeksplein 5, 1031 KS Amsterdam, 5 minuten met de pont vanaf de achterkant van station Amsterdam Centraal.
Datum en tijd: donderdag 14 juli, 17.00 – 19.00 uur

Meld je snel aan! Stuur een e-mail aan info@nvtc.nl.

In het kader van de beperkte capaciteit volgen we het principe van ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’ en geeft NVTC-lidmaatschap geen extra privilege.

Deze bijeenkomst is gratis voor NVTC-leden en € 20,- voor niet-leden. Dit is inclusief hapjes en drankjes.