Skip naar content
Skip naar content

Wachtlijst Slagkracht 2024 - Grip op je financiën

Uitverkocht
 • 09:30 tot 17:00
 • Kerkstraat 204, Amsterdam (Cultuur+Ondernemen)
 • € 300,- excl. btw
 • 12 deelnemers (max 1 per organisatie)
 • Startend zakelijke verantwoordelijken

Als zakelijk verantwoordelijke is het financieel gezond houden van je organisatie een groot onderdeel van je werk. Ook al besteed je zaken uit aan een boekhouder, toch is het fijn om goed inzicht te hebben in je financiën zodat je weet welke keuzes gemaakt kunnen worden. We bieden in deze training zakelijk verantwoordelijken handvatten voor het inrichten van de financiën van organisaties.

Wachtlijst aanmeldingen gaan via info@cultuur-ondernemen.nl. In het geval van participatie na wachtlijst, dan wordt er achteraf gefactureerd! - Om iedereen de kans te geven om zich optimaal te ontwikkelen en de groep deelnemers zo divers mogelijk te maken, is het maximale aantal deelnemers uit eenzelfde organisatie niet meer dan één.

In deze training komen veel financiële aspecten voorbij zoals projectbegroting, balans en de winst- en verliesrekening. Daarnaast gaan we in op hoe je goed onderbouwde prognoses maakt en beter zicht krijgt op de risico’s die de organisatie loopt. Hoe kijk je over jaargrenzen van je begroting heen? Hoe kan je financiële toekomstplannen maken? En op welke manier kan je voorbereid zijn op onverwachte zaken? In de training leer je grip te krijgen op de financiële situatie van je organisatie en leer je hoe je je goed uitrust om financiële keuzes voor de toekomst te maken.

Voor wie?

Bevlogen professionals die zich bezighouden met de zakelijke kant van een culturele of creatieve organisatie, die relatief startend zijn (1 tot 5 jaar werkervaring in de zakelijke kant van de culturele sector) en zich willen ontwikkelen op het gebied van financieel management voor hun organisatie. De culturele of creatieve sector kan zijn: film, theater, tv, architectuur, fotografie, festivals, muziek, beeldende kunst, media, games, design. Dit programma is niet voor mensen die dagelijks bezig zijn met financieel management (bijv financiële medewerkers, boekhouders of controllers).

Het is toch fijn om zelf met de cijfers aan de slag te gaan en dit niet uit te besteden. Het is belangrijk om zelf inzicht te hebben in de financiën, bijvoorbeeld als je in gesprek bent met de toezichthouders.

oud-deelnemer van Grip op je Financiën 2023

Programma

In de ochtend besteden we aandacht aan de tools die je in staat stellen om grip te krijgen op financiën. Denk daarbij aan een jaar- en projectbegroting, een liquiditeitsprognose, de jaarrekening (balans en winst- en verliesrekening) en vooral, hoe ze onderling samenhangen en jij ze als zakelijk verantwoordelijke kan inzetten om te rapporteren aan het MT of toezichthouders.

's Middags gaan we daadwerkelijk met de tools aan de slag. Want hoe maak je een heldere tussentijdse rapportage waaruit blijkt of de organisatie of een project op koers ligt? Loopt de realisatie conform de begroting? Hoe ziet de prognose van het resultaat of de liquiditeit er voor de rest van het jaar? Zie je grote afwijkingen? Kan je die verklaren? Zijn er meerdere scenario's mogelijk? Zie je (grote) risico's?

Kortom, hoe zet je de tools in en richt je het proces effectief in zodat je grip krijgt en houdt op je financiën. En hoe vertaal je dat naar to the point rapportages voor je MT, toezichthouder of bijvoorbeeld je financiers. Dat gaat verder dan cijfers alleen, want er hoort ook een verhaal bij. Daarnaast besteden we ook ruim aandacht hoe je risicomanagement integreert in je dagelijkse werkzaamheden en rapportages. Je zal zien dat je daar al veel van in de praktijk brengt en dat het een kleine stap is dat actief en expliciet verder te brengen, een praktische tool om nog meer grip op je financiën te krijgen.

Het wordt een interactieve dag, met volop gelegenheid voor het stellen van vragen en uitwisseling van ervaringen en best practices.

Tijdstip & locatie

09:30 uur - Inloop met koffie en thee
10:00 uur - Start training
12.30 uur - Lunch
13.15 uur - Vervolg training
16:00 uur - Einde training & borrel
17:00 uur - Einde dag

De training vindt plaats bij Cultuur+Ondernemen (Kerkstraat 204, Amsterdam).

Resultaat

 • Inzicht in methodes en technieken om financieel inzicht te krijgen en te houden in jouw organisatie.
 • Je weet hoe je jouw organisatie financieel gezond kan houden.
 • Je weet hoe je vooruit kan kijken op financieel gebied en hoe je risico inschattingen kan maken.
 • Je hebt een goed besef van wat risicomanagement is en hoe je het kan toepassen op jouw organisatie.

Trainers

Alexander Ramselaar is opgeleid als bedrijfseconoom en hij was 18 jaar werkzaam in de financiële- en vastgoedsector. Parallel aan zijn werkzame leven ontstond eind jaren negentig een passie voor hedendaagse kunst, met een grote betrokkenheid bij de culturele sector in Nederland tot gevolg. In 2012 werd het tijd zijn passie voor cultuur en kerncompetenties op het gebied van financieren en vastgoed samen te brengen in Backing Grounds. Een praktijk die zich richt op het verbinden en overbruggen van de domeinen cultuur, vastgoed en financiering. Centraal staan vraagstukken over financiering en vastgoed die kunstenaars, creatieven en culturele instellingen in hun dagelijkse praktijk tegenkomen. Sinds 2014 is Alexander als associate-adviseur aan Cultuur+Ondernemen verbonden.

2021 CO Alexander Ramselaar Els Zweerink
Fotograaf: Els Zweerink

Karen de Meester, adjunct-directeur Zakelijk Ontwikkelen en Governance bij Cultuur+Ondernemen, modereert de bijeenkomst.

2021 CO Karen de Meester Els Zweerink
Fotograaf: Els Zweerink

Kosten

De kosten voor het programma zijn € 300,- exclusief btw. Hierin zit inbegrepen:

 • Trainingsprogramma o.l.v. Alexander Ramselaar en Karen de Meester

 • Lunch, koffie en thee en een borrel achteraf

 • Materialen waarmee je - wat je hebt geleerd - kan toepassen in jouw situatie

 • Een kosteloos oriëntatiegesprek als follow up op jouw programmadag. Tijdens dit gesprek kan je persoonlijk advies krijgen van een medewerker van Cultuur + Ondernemen mocht je dieper op een situatie in willen gaan, of wanneer er vragen overblijven.

Voor het financieren van dit programma willen je wijzen op de regeling van Werktuig PPO, een regeling van Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (ACCT). Via deze regeling kan je een derde van de kosten terugvragen aangezien het gaat om het ontwikkelen van jouw vaardigheden in jouw professionele ontwikkeling. Dit is vrij makkelijk aan te vragen op www.werktuigppo.nl.

We zijn benieuwd naar je motivatie! Mocht er naar aanleiding van de motivatie twijfels zijn of je bij de juiste training zit, dan wordt er contact opgenomen voor nadere toelichting. Mocht na overleg blijken dat plaatsing niet passend is, dan wordt het deelnamebedrag teruggestort.

Aanmelding

Je kan je uiterlijk tot 12 september 2024 aanmelden voor deze training. Heb je vragen over het programma? Neem dan contact op met Karen de Meester via karen@cultuur-ondernemen.nl.

Ontwikkelprogramma

Slagkracht is het programma waar je als zakelijk verantwoordelijke handvatten krijgt aangereikt om je te ontwikkelen en te professionaliseren binnen de zakelijke kant van de culturele en creatieve sector. Met Slagkracht bieden we een online en offline platform waar je maandelijks aan een programma kunt deelnemen over uiteenlopende onderwerpen, waarmee je een stevige basis legt in je vak.