Webinar Hoe werk je met de drie culturele codes? Online HR-themasessie

  • 10:00 tot 11:00
  • Online
  • Gratis
  • Bestuurders, toezichthouders en medewerkers HR of P&O in de cultuursector

Tijdens de online bijeenkomst op 11 november gaan we onder begeleiding van gespreksleider Mirjam van Zaalen in gesprek over de drie gedragscodes. De Governance Code Cultuur is samen met de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie bedoeld voor een gezonde en veerkrachtige cultuursector. Elk van deze codes heeft een eigen focus. Tijdens deze bijeenkomst zoomen we in op de drie gedragscodes in relatie tot de rol van HR en/of HR-taken.

Sprekers

Zakelijk leider Bregtje Angenois-Bos vertelt over de aanpak van de drie codes binnen het theatergezelschap Female Economy. Aan de hand van deze casus bespreken we de successen en hobbels. Wat kunnen we leren van deze reflectie en welke lessons learned nemen we mee in de dagelijkse praktijk? We zoomen in op de drie gedragscodes in relatie tot de rol van HR en/of HR-taken. Gedurende deze bijeenkomst zijn ook Pien van Gemert (Fair Practice Code), Martine Fransman (Governance Code Cultuur) en Sakina Saouti (Code Diversiteit & Inclusie) aanwezig om een introductie te geven over de codes en om vragen te beantwoorden.

De drie codes

De Governance Code Cultuur is samen met de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie bedoeld voor een gezonde en veerkrachtige cultuursector. Elk van deze codes heeft een eigen focus: de Governance Code Cultuur richt zich op fatsoenlijk bestuur en toezicht, de Fair Practice Code op een stevigere arbeidsmarktpositie van mensen werkzaam in de sector en de Code Diversiteit & Inclusie op een structurele verankering van diversiteit en inclusie binnen de organisatie. Alle drie de codes zijn opgesteld voor én door de cultuursector: ze kwamen tot stand in overleg met en op aanraden van culturele organisaties. De codes sluiten inhoudelijk op elkaar aan en versterken elkaar.

Praktische informatie

Locatie: online
Datum: donderdag 11 november 2021
Tijd: 10:00 tot 11:00 uur

Code Diversiteit en Inclusie logo
Code Diversiteit & Inclusie logo
Governance Code Cultuur Logo 2019
Governance Code Cultuur Logo 2019
Fair Practice Code logo
Fair Practice Code logo