Cultuur+Ondernemen

Stichting Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. Lees meer of plan direct een oriëntatiegesprek.

Foam en leerwerkplekken

Eva Bremer is projectmanager bij Foam Fotografiemuseum Amsterdam en weet als geen ander wat een leerwerkplek betekent voor een organisatie én voor een afgestudeerde. In 2009 heeft ze als afgestudeerd kunsthistorica op een leerwerkplek bij Foam gezeten; nu begeleidt ze zelf de afgestudeerden in het Foam Lab. “Er komt best veel bij kijken, maar het levert ons ook veel op.”

“Ik zag de vacature van Foam ergens staan, maar wilde heel bewust geen stage meer lopen. Dat had ik tijdens mijn studie immers al genoeg gedaan. Ik wilde vooral achterhalen wat mijn eigen krachten zijn. Foam bood die gelegenheid in het Foam Lab, een soort cultureel traineeship. Een groep van zes tot acht afgestudeerden krijgt ieder jaar de kans om een half jaar lang twee dagen per week ervaring op te doen op een werkplek. Zeker als je nog niet weet wat je precies wilt of kunt, als je weinig werkervaring hebt of eens ervaring wil opdoen met werken in teamverband is een leerwerkplek heel waardevol.” 

Nieuwe collega’s

Na Foam Lab kreeg Eva een functie als projectmanager en copywriter aangeboden. Vanaf 2012 begeleidt ze zelf de geselecteerde kandidaten in het Foam Lab. “Voor Foam zijn jonge mensen heel belangrijk. Ze hebben met hun uiteenlopende achtergronden en disciplines een kritische blik en hebben gevoel voor wat er speelt onder leeftijdgenoten. En dat draagt precies bij aan wat wij willen: voortdurend vernieuwen. Dat is ook de reden waarom het team van Foam Lab altijd multidisciplinair is samengesteld. Jonge mensen zetten hun talent en deskundigheid in om nieuwe ideeën te ontwikkelen en daadwerkelijk uit te voeren. Er wordt volop geëxperimenteerd. Maar het museum zelf heeft ook de ambitie om de eigen kennis met nieuwe mensen te delen. Het kan bijvoorbeeld tot nieuwe collega’s leiden.”

“We hebben nu zeven lichtingen voortgebracht. In de eerste jaren richtten de jongeren zich met name op het ontwikkelen van evenementen voor de eigen doelgroep. Sinds de lichting van 2015 zijn de opdrachten meer gericht op het vernieuwen van het museum van binnenuit, met gerichte opdrachten vanuit de verschillende afdelingen van Foam. Zo heeft Foam Lab voor een restyling van de inhouse galerie Foam Editions gezorgd en bijvoorbeeld samenwerking met nieuwe commerciële partijen mogelijk gemaakt. En Foam Lab ontwikkelde ‘Photo Town’, een fotomarkt voor jonge fotografen die op één dag tegen een laag tarief werk aanbieden aan het grote publiek. Zo komen we in aanraking met nieuwe doelgroepen.” 

Hard werken

Maar het gaat allemaal niet vanzelf. Foam hanteert kwaliteitsnormen waaraan uiteraard ook de werkzaamheden van de afgestudeerden moeten voldoen. Binnen een afgesproken tijd moet er opgeleverd worden, en het moet financieel natuurlijk kloppen. “Dat betekent dat we de jongeren in het Foam Lab intensief begeleiden. Ze moeten er uiteindelijk allemaal individueel én als groep op vooruitgaan. Ik begeleid de afgestudeerden iedere woensdag en donderdag. Verder hebben de jongeren veel contact en worden zij getraind door andere afdelingen binnen Foam, want het Lab is onderdeel van het geheel en niet een aparte afdeling.” Ook worden er masterclasses georganiseerd met experts van buiten het museum om de trainees zoveel mogelijk verschillende invalshoeken te geven.

Dus het gaat niet alleen maar om de creativiteit van de jonge mensen? “Nee, leuke plannen moeten ook gerealiseerd worden en dus is er een begroting nodig, een wervingsplan, goede afspraken met partners etcetara. Controle is dan ook onontbeerlijk. Ik voer wekelijks voortgangsgesprekken: ben je op de goede weg om je persoonlijke doelen te halen, zijn er problemen, verloopt de samenwerking naar wens? De afgestudeerden zijn nog weleens verrast over deze aanpak, maar de persoonlijke aandacht wordt ook zeer gewaardeerd: we luisteren naar de wensen en passen het programma waar nodig aan. Uiteindelijk proberen we een goede balans te vinden voor wat de afgestudeerde wil en wat Foam wil. Je krijgt misschien niet altijd wat je gevraagd had, maar dat is ook wat het leuk maakt.”    

Wil je ook een leerwerkplek in jouw organisatie? Cultuur+Ondernemen kan dankzij het Sectorplan Cultuur 50% van de gemaakte kosten voor de begeleiding vergoeden. Of heb jij zelf interesse in een leerwerkplek? Neem voor meer informatie contact op met Theo of lees meer over onze leerwerkplekken.

Deel deze pagina

Wat Cultuur+Ondernemen kan doen voor kunstenaars, culturele organisaties en bedrijven

Bekijk ons productoverzicht