Cultuur+Ondernemen

Stichting Cultuur+Ondernemen is hét kennisplatform voor ondernemerschap in de cultuursector.
Lees meer of plan direct een oriëntatiegesprek

Maandag 26 en dinsdag 27 april zijn wij gesloten. 

Versterking van de arbeidspositie in de cultuursector

Duurzame inzetbaarheid vereist cultureel ondernemerschap

Werkgevers-, werknemersorganisaties en sociale fondsen in de cultuursector werken aan het behoud van werkgelegenheid en het versterken van duurzame inzetbaarheid. Werknemers zijn duurzaam inzetbaar wanneer zij nu én in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

***Dit traject is afgerond.***

Ook het Europees Sociaal Fonds (ESF) maakt zich hard voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Het Fonds heeft voor het project ‘Duurzame inzetbaarheid vereist cultureel ondernemerschap’ een subsidie toegekend. Dit project loopt door tot en met september 2018.

Met de subsidie van het ESF ontwikkelt Cultuur+Ondernemen voor het project ‘Duurzame inzetbaarheid vereist cultureel ondernemerschap’ nieuwe instrumenten en pilots op het gebied van Advies, Mentoring, Loopbaancoaching en Ondernemerschap.

Advies:

Loopbaancoaching:

Mentoring:

 • Loopbaanboost Mentoring Plus: versterken ondernemende houding gekoppeld aan mentoringtrajecten.
 • Mentoring voor zakelijk leiders: meer info volgt in het voorjaar van 2018.

 Ondernemerschap:

 • Interactieve tools, zoals een financiële routeplanner.
 • Digitale publicaties met inspirerende verhalen uit het veld zoals Ondernemen 2.0 en Route Ondernemerschap.
 • Bijeenkomsten, zoals Frisse Blikken over de diverse rollen van de kunstenaar. Of Strategie in Beeld met o.a. Marc Altink en Adriaan Dönszelmann wat meer inzicht geeft in verschillende facetten die aan ondernemen in de cultuur zijn verbonden, zoals het balanceren tussen de missie- en financiële doelstellingen, het nemen van risico, het inspelen op kansen en bedreigingen en het behouden van focus.

Houd bij aanmelding voor één of meerdere van deze activiteiten het KvK-nummer van je eigen bedrijf of het bedrijf waar je werkt bij de hand! Indien je geen KvK-nummer kunt opgeven, dan is je inschrijvingsbewijs bij een payroll organisatie ook voldoende om aan te tonen dat je werkzaam bent in de cultuursector.

Doelstellingen

Het plan 'Duurzame inzetbaarheid vereist cultureel ondernemerschap' heeft verschillende doelen, waaronder:

 1. Het arbeidsmarktperspectief verbeteren van 550 werkenden in de cultuursector. Hun kennis en vaardigheden worden up-to-date gebracht middels coachingstrajecten, tools en trainingen. Zo krijgen zij ook inzicht in hun eigen loopbaanontwikkeling.
 2. Een impuls geven aan de bewustwording rondom en samenwerking op het gebied van duurzame inzetbaarheid binnen de cultuursector.
 3. Kennis over het onderwerp duurzame inzetbaarheid in de cultuursector vermeerderen en delen.

Duurzame inzetbaarheid is een onderwerp dat leeft in de sector, getuige onder meer de volgende publicaties en initiatieven:

 • Het rapport Passie gewaardeerd: Versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector (2017), een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER).
 • Het boek Cultuur Herwaarderen (2015), waarbij ook Jo Houben, directeur van Cultuur+Ondernemen, betrokken was. Deze publicatie is een verkenning van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).
 • Het Sectorplan Cultuur (2014-2017), dat zich richt op het behouden van werkgelegenheid en duurzaam inzetten van bestaand personeel. Cultuur+Ondernemen was penvoerder en uitvoerder van dit plan.
 • De ontwikkeling van een Fair Practice Label door Kunsten ‘92, naar aanleiding van bovengenoemd SER-advies. Anne Breurs, een van de initiatiefnemers, vertelt er hier meer over.

Deel deze pagina

Wat Cultuur+Ondernemen kan doen voor kunstenaars, culturele organisaties en bedrijven

Bekijk ons productoverzicht