Cultuur+Ondernemen

Stichting Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector.

Maandag 1 juni is ons kantoor niet bereikbaar per e-mail of telefoon. 

Wij volgen de richtlijnen van de overheid en het RIVM tegen de verspreiding van het coronavirus. Meer informatie over de maatregelen die wij genoodzaakt zijn te nemen, vindt u hier.

Culturele Financieringswijzer

Dossier Residencies

Als kunstenaar is het fijn en inspirerend om soms voor een periode in een andere omgeving aan je project of idee kunnen werken. Residencies bieden deze mogelijkheden, in binnen- en buitenland. Wij hebben enkele mogelijkheden tot financiering van een residency-periode in kaart gebracht. Tevens hebben we uitgezocht hoe je een residency kan vinden die bij je past. Daarnaast lees je over residencies waar kunstenaars zich verder kunnen ontwikkelen.

Netwerken

De website platformwerkplaatsen.nl voorziet kunstenaars in een bundeling van een groot aantal residencies in Nederland en Vlaanderen. Op hun website kan je residencies zoeken op basis van de naam, de locatie of de gewenste techniek. Daardoor kan deze website je helpen bij het vinden van een werkplaats die past bij jouw wensen. Voor meer informatie kan je de website van Platform Werkplaatsen bezoeken.

Via TransArtists van Dutch Culture heb je toegang tot een grote internationale database van residencies. Dutch Culture heeft dit netwerk zorgvuldig opgebouwd. Met alle residencies zijn duidelijke afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten. Per residency kan je zien wat wordt betaald door de host van de residency en welke kosten je zelf moet betalen. Ook kan je zien hoe lang je in de residency kan verblijven en wat er in die tijd van je verwacht wordt. Sommige residencies stellen geen kaders voor de duur van de periode en de beoogde artistieke invulling of productie, bijvoorbeeld in de vorm van een afsluitende presentatie. Andere residencies werken vaak met een specifiek doel: een kunstwerk, expositie, workshop, samenwerking of andere specifieke opdracht. Lees hier meer op de website van TransArtists.

Postacademische opleidingen

Jan van Eyck Academie
De Jan van Eyck Academie in Maastricht stelt residencies beschikbaar voor kunstenaars, (fashion) designers, curatoren, fotografen, architecten, schrijvers en critici. De periode voor een residency is 6 of 12 maanden. Het doel van de Jan van Eyck Academie is om de makers van deze disciplines op de korte en lange termijn de ruimte te bieden hun talenten te verkennen en te verbeteren. Dit gebeurt in de praktijk door te maken, te leren en elkaar te inspireren. De kosten voor een jaar zijn €2.750 en voor een half jaar €1.375. Daarvoor krijg je dan jaarlijks een werkbudget van €2.000 en maandelijks een toelage van €900. Er wordt van je verwacht dat je in of in de nabije omgeving van Maastricht zal wonen gedurende de deelname aan dit programma. Voor meer informatie over de selectieprocedure kan je terecht op de website van de Jan van Eyck Academie.

De Ateliers
Organisatie De Ateliers biedt kunstenaars zeer ruime ateliers van 70 tot 100 m2 aan de Stadhouderskade in Amsterdam voor een periode van 2 jaar. Als kunstenaar heb je hier heel veel vrijheid. Je mag je eigen werktijden bepalen en het pand is te allen tijde te betreden. Er wordt verwacht dat je in elk geval op dinsdag aanwezig bent, in verband met atelierbezoeken van begeleidend kunstenaars. De werkplaatsen bieden mogelijkheid tot het werken met hout, metaal, kunststoffen, analoge fotografie en geluidsgeïsoleerde ruimtes. Aan het einde wordt ook de mogelijkheid geboden je gemaakte werken tentoon te stellen. De deelnemersbijdrage van €3.200 wordt ingehouden op het jaarlijkse stipendium van €13.650. Wel wordt gevraagd of de deelnemers zelfstandig fondsen kunnen werven, omdat De Ateliers afhankelijk is van fluctuerende subsidies en donaties. Ook biedt De Ateliers de mogelijkheid tot huur van een kamer in Amsterdam tegen een gemiddelde maandelijkse huurprijs van €350. Voor meer informatie en aanmelding voor de selectierondes kan je de website van De Ateliers raadplegen.

Europees Keramisch Werkcentrum
Sundaymorning@ekwc (Europees Keramisch Werkcentrum) in Oisterwijk biedt kunstenaars werkruimtes die geschikt zijn voor bewerking van keramiek, hout, metaal, gips en glazuur. Specialisten zullen je begeleiden bij het uitvoeren van jouw projectplannen. Deze ruimtes en begeleiding worden aangeboden voor periodes van 12 weken. Normaal gesproken betaal je per week € 1.815 euro voor de woon- en werkomgeving in combinatie met begeleiding, maar met de Sundaymorningbeurs bedragen de wekelijkse kosten €1.476. Daarnaast komt er gemiddeld voor materiaalkosten nog €2.000 bij over de gehele periode van 12 weken. Om in aanmerking te komen voor de beurs moet je een academische opleiding hebben genoten en minimaal 2 jaar als onafhankelijke professional aan het werk zijn. Voor meer informatie en aanmelding voor de selectierondes kan je de website van Sundaymorning@ekwc raadplegen.

Rijksacademie
De Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam richt zich op het ontwikkelen van talent in de beeldende kunsten. Zij selecteert en faciliteert toptalent en biedt de geselecteerde kunstenaars een platform voor verdere ontwikkeling en verdieping van het werk. Ook presentatie van het werk en aansluiting op het internationale netwerk maken deel uit van het tweejarige residency-programma. Voor veel oud-residents heeft een verblijf aan de Rijksakademie geleid tot hun internationale doorbraak.

De Rijksakademie biedt circa 50 kunstenaars een residency-plaats (voor 1 jaar, met verlenging naar 2 jaar) met als doel ruimte te bieden voor onderzoek, experiment en productie. Naast faciliteiten als een eigen atelier, werkbudget en stipendium is er een adequate onderzoeks- en productie-infrastructuur. Er is geen vast programma, overheersende stijlopvatting of ideologie. De Rijksakademie biedt tijd, mensen en mogelijkheden.

Een atelier, een tegemoetkoming in de kosten voor levensonderhoud (stipendium, in 2017: €12.200) en werkbudget (in 2017: €1500) maken deel uit van de voorzieningen. Iedere resident artist wordt gevraagd zich in te spannen een Fellowship te werven van €15.000, bij voorkeur in het land van herkomst. Meer informatie wordt aan de betreffende kandidaten verstrekt na de interviews. Meer informatie en aanmelding voor de selectierondes vind je op de website van de Rijksakademie.

Financiering voor residencies

Het Mondriaan Fonds biedt gastateliers in binnen- en buitenland aan voor een bepaalde tijd. Deze mogelijkheid wordt verstrekt aan kunstenaars die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De kunstenaar moet minimaal 3 jaar professioneel werkzaam zijn c.q. 3 jaar een HBO kunstopleiding hebben genoten en minimaal 1 jaar professioneel werkzaam zijn.
  • De kunstenaar moet actief zijn in de beeldende kunsten of het cultureel erfgoed. Het is van belang dat de kunstenaar op een van deze vlakken professioneel geïntegreerd is in Nederland.
  • Tot slot is het van belang dat de kunstenaar 10% van het oorspronkelijke huurbedrag zelf inbrengt. Dit kan vanuit spaargeld, maar ook door middel van een renteloze lening bij Fonds Kwadraat, sponsoring of crowdfunding.

Voor verdere informatie over een aanvraag en beoordelingscriteria kan je terecht op de website van Het Mondriaan Fonds.

Wanneer je niet genoeg geld hebt om een residency te kunnen bekostigen, kan je een lening aangaan bij Fonds Kwadraat. Hier kan je rentevrij tot €8.000 lenen. Je betaalt eenmalig administratiekosten van 2,5% over het te lenen bedrag. De lening moet je dan binnen 3 jaar aflossen. Denk er dus wel goed over na of je maandelijkse lasten het toelaten om een lening aan te gaan. Voor meer informatie en het aanvragen van een lening kan je terecht op de website van Fonds Kwadraat.

Dit artikel en meer -actuele- informatie over financiering voor de culturele sector kun je in vinden in de Culturele Financieringswijzer die Cultuur+Ondernemen het tweede kwartaal zal lanceren.

Deel deze pagina

Wat Cultuur+Ondernemen kan doen voor kunstenaars, culturele organisaties en bedrijven

Bekijk ons productoverzicht