Begeleiding Werving en search

  • Culturele organisaties
  • Advies bij samenstelling Raad van Toezicht

In het verlengde van de Governance Code Cultuur ondersteunen wij organisaties in de kunst- en cultuursector bij het vervullen van vacatures in de Raad van Toezicht.

De Governance Code Cultuur hanteert een aantal praktische principes voor de samenstelling van de Raad van Toezicht. Zo draagt bijvoorbeeld diversiteit bij aan het effectiever functioneren ervan.

Indien je gebruik wenst te maken van onze expertise in het opstellen van het profiel voor verschillende posities in de Raad van Toezicht, dan zijn wij je graag van dienst. Tevens kunnen wij je assisteren bij het voeren van de selectiegesprekken. In samenspraak met jou bepalen we de wervingsmethode en bespreken we de procedure. Wij vinden en selecteren op basis van het profiel de juiste kandidaat voor je.

Neem voor meer informatie contact op met Elisabeth