Advies Adviestraject Hybride ondernemen en digitale verdienmodellen

  • 7,5 uur adviestijd
  • Op aanvraag
  • Kunstenaars, creatieve makers en culturele organisaties
  • Begeleiding bij innovatiekracht om zowel offline als online aanbod te creëren

Veel culturele professionals of -organisaties willen graag meer en nieuw publiek bereiken, meer impact hebben en ook online inkomsten verwerven. Cultuur+Ondernemen begeleidt je bij het effectief inzetten van je creativiteit en innovatiekracht, inhoudelijk en zakelijk, om zowel offline als online aanbod te ontwikkelen dat past bij jou en/of jouw organisatie en daarmee meer inkomsten te genereren die de continuïteit van jouw artistieke toekomst of die van jouw organisatie waarborgen of vergroten.

Doel van het adviestraject is dat je meer inzicht verwerft in de eigen positie als cultureel ondernemer of als culturele organisatie. Dat betekent aandacht voor een goede balans tussen offline en online verdienvermogen, en een goed zicht op kansen en mogelijkheden om de eigen weerbaarheid en toekomstbestendigheid te vergroten. Deze adviestrajecten hebben een langere looptijd dan gemiddeld zodat er een verdieping kan plaatsvinden en er daadwerkelijk kan worden gewerkt aan nieuwe vaardigheden of het toepassen van nieuwe kennis.

Je kunt bij ons terecht met vragen als: wat is een digitaal verdienmodel en welk model past bij mijn situatie of bij mijn organisatie? Hoe zorg ik voor een goede digitaliseringsstrategie op (midden)lange termijn? Wat is een goede balans tussen offline en online cultureel of creatief aanbod? Hoe kunnen we online inkomsten verwerven? Welke vaardigheden moet ik of moeten wij versterken om het verdienvermogen te vergroten? En hoe bereik ik een grotere continuïteit voor mijn organisatie of de beroepspraktijk?

Antwoord op deze vragen vereist het formuleren van een missie, haalbare doelen, en een financiële en/of digitale strategie. Onze adviseurs kunnen je hierbij helpen. Ze werken samen met jou toe naar een strategisch plan of een nieuwe of aangescherpte aanpak.

Aanbod op maat

  • Op basis van je vraag matchen we je met een passende adviseur op het thema digitale verdienmodellen en hybride ondernemen uit ons netwerk.
  • De totaal beschikbare adviestijd is 7,5 uur en is flexibel in te vullen. Je kunt bijvoorbeeld door middel van vier langere of vijf- of zes kortere sessies met een adviseur werken aan je vraagstuk.

Voorwaarden

  • Je bent kunstenaar, creatief ondernemer of medewerker van een culturele organisatie.
  • Je vraag past binnen het inhoudelijk kader van het traject.
  • Je bent bereid achteraf een evaluatieformulier in te vullen.

Meer weten?

Meer informatie kun je contact opnemen met Anna Bilker via anna@cultuur-ondernemen.nl