Skip naar content
Skip naar content

Culturele Financieringswijzer Stappenplan Sponsorwerving

De werving begint met een goede voorbereiding. Pak je missie en doelstellingen er nog eens bij, onderzoek de activa van je organisatie – datgene waar potentiële sponsoren interesse in kunnen hebben/wat je te bieden hebt. Denk hierbij aan: materiële en immateriële zaken, zoals je imago, naamsbekendheid, faciliteiten, netwerken, toegang tot bepaalde doelgroepen. Verder: stel goed vast wat je onderscheidend vermogen is ten opzichte van andere organisaties/kunstenaars en wat precies je sponsordoelstelling is- wat heb je precies nodig en waarvoor? Geld, of sponsoring in natura? Maak een lijst van potentiële sponsoren en probeer je zo goed mogelijk te verplaatsen in de vraag: wat en waarom zou sponsoring voor deze bedrijven de moeite waard maken? Welke toegevoegde waarde kun jij hen bieden met jouw idee, organisatie of project?Vervolgens ga je met de werving starten en bedrijven benaderen. Dan moet je natuurlijk wel weten wat je aanbod aan dat bedrijf (of die bedrijven) precies is. Zorg ook dat je passend wervingsmateriaal hebt. Nogmaals: vergewis je ervan dat je een sterk beeld hebt waarom jouw propositie voor je gesprekspartners ook echt toegevoegde waarde heeft. En informeer ze goed over wat jij of jouw organisatie precies doet, voor welke doelgroepen, wat je trackrecord is. En: maak duidelijk waarom jij/jouw organisatie het verschil kan maken en een goede, betrouwbare partner zou kunnen zijn van het beoogde bedrijf. Nog een tip: zorg dat je plan nog niet in beton is gegoten. Anders gesteld: dat er voldoende ruimte is om gezamenlijk met de potentiële sponsor(s) tot een sponsorovereenkomst te komen. Wanneer het tot een samenwerking komt: leg de afspraken goed vast in een sponsorcontract, waarin duidelijk is opgenomen wat het bedrijf biedt. En: wat jouw tegenprestaties zijn.Vervolgens begint de fase van de aftersales: contact onderhouden met de sponsor(s) over de voortgang en het onderhouden van de relatie tijdens en na afloop van de activiteit. Op deze wijze kun je toekomstbestendige relaties opbouwen. En op basis hiervan wellicht weer nieuwe partners aan je binden.