Skip naar content

Verdieping Meneer Monster, jeugdtheater: opbrengst onbekend, meer dan 200 donateurs

Jeugdtheatercollectief Meneer Monster bestaat sinds 2014. Zakelijk leider Ben Visser vertelt over hun doelen, dromen en financiële uitdagingen

Het jeugdtheatercollectief Meneer Monster zoekt nieuwe verdienmodellen om minder afhankelijk te worden van subsidies. Ze gebruikten bijvoorbeeld een lening als voorfinanciering van een nieuwe theaterproductie. En ze zochten verbinding met de crowd om meer permanente ondersteuning te ontwikkelen. Donateurs kunnen kiezen om per maand een bedrag te geven, variërend van €1 tot €100. Zo probeert het theatercollectief een grotere kring van mensen permanent aan zich te binden.

Crowdfunding bestaat meestal uit eenmalige bijdragen. Dit is een voorbeeld hoe je mensen voor langere tijd aan je kunt binden.