Skip naar content

Verdieping Europese Programma's

Hier vind je een lijst van Europese programma's als mogelijke bron van financiering.

Creative Europe: voor alle organisaties uit de culturele en creatieve sector in Europa


Erasmus+: voor culturele organisaties, opleidingsinstituten, creatieve bedrijven, jongerenorganisaties


Horizon 2020: voor creatieve bedrijven, universiteiten en hogescholen, grotere culturele organisaties


Europe for Citizens: voor culturele organisaties, maatschappelijke organisaties, (semi-)overheidsorganen, opleidingen.COSME en EaSI: voor creatieve bedrijven, culturele organisaties, cultureel ondernemers/kunstenaars.Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling: voor culturele organisaties, creatieve bedrijven, in samenwerking met (semi-)overheidsorganen.INTERREG: voor culturele organisaties, creatieve bedrijven, universiteiten, vaak in samenwerking met (semi-)overheidsorganen.


Asiel Migratie en Integratie Fonds: voor culturele organisaties die werken met vluchtelingen of asielzoekers.


EuropeAid: voor culturele organisaties, maatschappelijke organisaties, politieke organisaties, creatieve bedrijven, internationale organisaties.