Skip naar content

Verdieping Erasmus+ programma

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. De gedachte achter het programma is dat mensen zich voortdurend kunnen ontwikkelen door onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren: een leven lang leren. Educatie als middel om werkloosheid tegen te gaan vormt de kern van het programma, vooral waar het gaat om jonge mensen.
De bekendste financiering van dit programma is de ‘Erasmusbeurs’, die alle studenten in Europa kunnen aanvragen voor een studieperiode in het buitenland. Ook studenten van kunstacademies en andere culturele studies kunnen hier gebruik van maken via hun opleidingsinstelling.

Het subsidieprogramma Erasmus+ biedt verschillende mogelijkheden, ook voor culturele en creatieve organisaties. Deze mogelijkheden zijn ingedeeld in de drie actielijnen: Mobiliteit, Strategische partnerschappen en Beleidsontwikkeling.
Binnen de actielijn Mobiliteit kan een organisatie subsidie aanvragen voor een project dat werknemers, jongeren of studenten mogelijkheden biedt om in het buitenland te gaan leren of werken.
Binnen de actielijn Strategische partnerschappen kan er subsidie aangevraagd worden voor een project waarin internationale samenwerkingen aangegaan worden met bijvoorbeeld de onderwijs- en jeugdsector.
Met de actielijn Beleidsontwikkeling stimuleert Erasmus+ innovatief beleid. Deze actielijn is minder relevant voor de cultuursector.

Een subsidieaanvraag bij Erasmus+ moet worden ingediend door een rechtspersoon en er zijn jaarlijks meerdere deadlines. Concreet is er steun voor:

Daarnaast is er een beurs voor ondernemers, de Erasmus for Entrepreneurs. Als startende cultureel ondernemer kun je hier een beurs aanvragen voor het opdoen van werkervaring bij een buitenlandse ondernemer. Als ervaren ondernemer kun je ook jouw bedrijf opgeven als ontvangende partij, en zo een beginnend cultureel ondernemer uit Europa een paar maanden in jouw bedrijf mee laten draaien.

De subsidies van Erasmus+ lopen dus uiteen van reis- en onkostenvergoedingen, tot studie- en werkbeurzen, tot projectsubsidies van enkele tonnen per project. Goede voorbereiding van een aanvraag is essentieel, en het is handig om je goed in te lezen in de doelen en voorwaarden van elke subsidiemogelijkheid. Je aanvraag wordt ingediend bij het Nationaal Agentschap voor dit programma en bij hen kun je ook terecht met vragen. Op de website van Erasmus+ staat ook een handig stappenplan voor het aanvraagtraject.

Casus: jongerencentrum ’t Schienvat

Jongerencentrum ’t Schienvat in het Groningse Finsterwolde deed een aanvraag bij Erasmus+ voor een uitwisseling van vijftien Nederlandse jongeren en vijftien IJslandse jongeren over natuur en milieu en culturele achtergrond.
De jongeren waren actief betrokken bij de voorbereiding van de uitwisseling en zijn na deze uitwisseling verder gegaan met andere internationale activiteiten. De IJslandse jongeren verbleven in gastgezinnen, waardoor de interculturele leerervaring niet alleen voor de jongeren zelf heel groot was maar zeker ook voor de rest van het dorp.