Skip naar content

Verdieping De studio van ontwerper Jólan van der Wiel

Ontwerper Jólan van der Wiel studeerde in 2011 af aan het designLAB
van de Gerrit Rietveld Academie en richtte in datzelfde jaar zijn studio op. Van der Wiel onderzoekt in zijn ontwerpen de kracht van natuurlijke elementen binnen de mode, architectuur, kunst en design.

In 2016/2017 richtte hij zich op zijn experimentele project ‘Odd Environments’ waarin hij elk jaar een andere extreme omgeving centraal stelt. Voor de realisatie van dit project waaronder zijn expositie over de tropen Tropic City Amsterdam in het Scheepvaartmuseum zocht hij financiering.

Zowel het Amsterdamse Fonds voor de Kunst (AFK), Fonds Kwadraat als het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kenden bijdragen toe op grond van drie inhoudelijk verschillende regelingen. Jólan formuleerde dan ook voor elk fonds een aanvraag die specifiek aansloot bij desbetreffende regeling.

Het AFK kende Jólan het zgn. Ontwikkelbudget toe, bestemd voor in Amsterdam gevestigde professionele kunstenaars binnen alle disciplines die hun carrière een artistieke kwaliteitsimpuls willen geven. Kunstenaars dienen minimaal vier jaar professioneel werkzaam te zijn. Het Ontwikkelbudget bedraagt maximaal € 15.000 en is doorlopend aan te vragen.
Fonds Kwadraat verstrekte een rentevrije lening van € 8.000 specifiek voor de expositie. Van het Stimuleringsfonds ontving Jólan € 7.500 uit de deelregeling vormgeving/open oproep. Lees hier meer over hoe dat ging.