Nieuws Culturele en creatieve organisaties vinden geld met Culturele Financieringswijzer

Na een succesvolle versie voor kunstenaars en creatieve makers is de Culturele Financieringswijzer er nu ook voor organisaties. Deze wijzer helpt bij het vinden van de meest geschikte en best passende financieringsbronnen en -vormen.

Advies, kennis en inspiratie

Met de Culturele Financieringswijzer kunnen culturele organisaties, kunstenaars en creatieve makers hun financieringsbehoefte in kaart brengen. Na het beantwoorden van enkele vragen volgt een gericht advies met een voorgestelde route naar financiering. Daarnaast kunnen zij hun kennis verdiepen met dossiers over geldbronnen als crowdfunding, cultuurleningen en sponsoring, en zich laten inspireren door praktijkvoorbeelden.

Samen met de cultuursector

De Culturele Financieringswijzer voor organisaties is in samenwerking met experts in de cultuursector en financiering gemaakt. Cultuur+Ondernemen introduceerde de wijzer in 2019 voor kunstenaars en creatieve makers.

‘Elke organisatie kan de weg naar financiering vinden’

Syb Groeneveld, directeur Stimuleringsfonds Creatieve Industrie stelt: “Het zichtbaar maken én vooral eenvoudig toegankelijk maken van ondersteuningsmogelijkheden voor de culturele en creatieve sector, vinden wij een belangrijk initiatief. Dit ondersteunen we als fonds van harte.”

Titia Haaxma, directeur Cultuur+Ondernemen, vervolgt: “Nu kan élke organisatie de weg naar financiering vinden.”

Financieringswijzer starten

Vind je route naar financiering van jouw project, product of onderneming: start de financieringswijzer

Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie