Skip naar content

Verdieping Creative Europe Programma

Het Creative Europe Programma is het voornaamste Europese programma voor de ondersteuning van de culturele en creatieve sector. Jaarlijks is er een budget beschikbaar van ongeveer 200 miljoen euro voor culturele projecten. Het programma heeft tot doel om de internationale mobiliteit van kunstenaars en cultuurprofessionals te vergroten, culturele organisaties te helpen met digitalisering en globalisering, en een groter en meer divers publiek te bereiken voor kunst en cultuur. Daarmee moet het programma bijdragen aan de Europese doelstellingen om de economie duurzaam te laten groeien, meer banen te creëren en meer begrip tussen de Europese landen en burgers te realiseren. Creative Europe valt uiteen in twee zogenaamde subprogramma’s: Cultuur en MEDIA.

Het subprogramma MEDIA is uitsluitend gericht op het versterken van de audiovisuele (film)sector. Het bevat onder meer subsidie voor filmmakers, producenten, distributeurs, cinema’s en online (VOD-)platforms. Het is goed mogelijk dat wanneer je een Europese film ziet in de Nederlandse bioscoop, deze tot stand is gekomen met steun van Creative Europe MEDIA. Filmmakers en filmbedrijven kunnen terecht bij dit subprogramma voor internationaal georiënteerde projecten.

Het subprogramma Cultuur ondersteunt projecten en initiatieven uit alle andere culturele sectoren: theater, muziek, architectuur, literatuur, design, dans, beeldende kunst, erfgoed, crossovers, etcetera. In de lopende periode van het programma (2014-2020) is er vooral nog ondersteuning beschikbaar voor Europese samenwerkingsprojecten en literaire vertalingen. Deze mogelijkheden zijn open voor respectievelijk culturele organisaties en uitgevers. Individuele kunstenaars kunnen hier geen aanvraag indienen, maar mogelijk wel deelnemen aan de ruim 80 Europese projecten die jaarlijks worden gesteund.

De subsidiebedragen voor Europese projecten liggen tussen de 2 ton en 2 miljoen euro en vergen een goede administratie en financiële verantwoording. De belangrijkste eerste stap is vaak het vinden van goede, betrouwbare Europese partnerorganisaties. Als je als organisatie al een internationaal netwerk hebt, maak hier vooral gebruik van. Zo niet, neem contact op met bijvoorbeeld de Creative Europe Desk NL. Nederlandse organisaties kunnen met vragen over Creative Europe bij dit bureau terecht.

Casus: Connecting European Literary Artists (CELA)

Literair Productiehuis Wintertuin in Nijmegen liep al een tijd tegen het probleem aan dat de literaire talenten die zij begeleidden, weinig mogelijkheden kregen om ook internationaal ervaring op te doen. Na onderzoek bleek dat er vrijwel geen Europese vervolgopleidingen waren voor schrijvers, vertalers of mensen die werken bij een literatuurorganisatie.
Door samen met zes andere organisaties in Europa op te trekken, kregen ze subsidie van Creative Europe om 18 talentvolle schrijvers te koppelen aan 24 vertalers en 6 literaire professionals: het CELA-project. Duurde het voor de gemiddelde schrijver of vertaler eerst minimaal 10 jaar om een goed internationaal netwerk op te bouwen - toch essentieel om successen te kunnen boeken in het buitenland - dankzij het CELA-project kan dit nu in 2 jaar.