Skip naar content

Verdieping Zonder fonds of subsidie maakte Bruno van den Elshout NEW HORIZONS tot succes

Kunstenaar Bruno van den Elshout initieerde in 2012 hij het project NEW HORIZONS. Ieder uur van de dag, zeven dagen per week, een jaar lang, werd er met een slimme camera-installatie een foto gemaakt van de horizon van de zee vanaf een hoteldak in Kijkduin, Den Haag. Het project resulteerde in tentoonstellingen, events en een boek. En een financiering van maar liefst €100.000. Zijn route naar financiering van het project NEW HORIZONS is innovatief te noemen. Zonder een fonds of subsidiegever aan te schrijven betrok hij partners en publiek bij zijn project. Dat leverde hem niet alleen financiering op, maar ook inspiratie.

2012 was het jaar waarin de wereld volgens de kalender van de Maya’s zou vergaan. Bruno werd door het apocalyptische verhaal aan het denken gezet en kwam tot de conclusie dat we in onze maatschappij zo snel leven, dat we bijna de tijd voorbijgaan. Hij voelde de noodzaak een project te realiseren waarin rust en ruimte centraal stonden: NEW HORIZONS.
In de zomer van 2011, wandelend op het Haagse Zuiderstrand met zijn vriendin en zoontje, kreeg hij een idee waar hij werk van maakte: een jaar lang ieder uur van de dag een foto maken van de horizon. Bruno stond direct voor een technische uitdaging. Hij had een betrouwbare camera met een timer nodig die, in weer en wind, automatisch ieder uur van de dag af zou drukken.
Ook had hij een geschikte locatie nodig: veilig en met goed uitzicht. Bruno vond die faciliteiten op het dak van hotel NH Atlantic in Kijkduin, dat bereid was de ruimte ter beschikking te stellen. Als tegenprestatie mochten zij de low-res afbeeldingen van het project gebruiken.

Foto: fotograaf kijkt door zijn lens

Bruno had wel een idee over de functionele eisen van de machine, maar niet voldoende kennis die machine te realiseren. In fototechnicus Roelof de Vries vond hij een partner met de juiste know how. Een toevallige ontmoeting op Twitter en een kop koffie waren voldoende om hem te overtuigen het avontuur aan te gaan.
Ze investeerden allebei. Bruno met spaargeld, nodig voor de aanschaf van een computer, waterdichte behuizing en timer. Roelof met kennis en tijd. Ze spraken af dat ze eventuele opbrengsten van het project zouden delen.

Het investeren van eigen spaargeld leek Bruno een goed idee, omdat hij verwachtte dat het project zichzelf ruim zou terugbetalen.

Voor de financiering van de camera benaderde Bruno het bekende cameramerk Canon. Naar zijn idee was er een match tussen het project en Canon: Canon vindt innovatie binnen de fotografie belangrijk. Bruno stelde NEW HORIZONS voor als grensverleggende werkwijze op het gebied van fotografie. Canon bleek niet geïnteresseerd in het project. Kamera Express wel! De persoonlijke klik tijdens het gesprek tussen Bruno en Kamera Express gaf de doorslag. Zij besloten een camera beschikbaar te stellen voor het project in ruil voor publiciteit op Bruno's website. De kerstvakantie van 2011 brachten Bruno en Roelof door op het dak van het hotel, puzzelend hoe ze de installatie werkend konden krijgen.

Een match met sponsoren kan vele verschijningsvormen hebben. Van een inhoudelijke match tot een persoonlijke klik. Maar er is altijd sprake van een tegenprestatie! Lees meer over sponsoring in dit artikel.

In dit voorbeeld wordt sponsoring in natura verstrekt. Het is verstandig aan andere financiers inzichtelijk te maken hoeveel geld je voor je project geworven hebt. Een camera is makkelijk te waarderen c.q. te kapitaliseren. Een jaar lang gebruik van het dak is lastiger. Toch is een benadering daarvan mogelijk, bijvoorbeeld wat dat aan huur zou kosten. En, nog beter: laat de sponsor dat bedrag in de schriftelijke toezegging of het contract opnemen.

De eerste maanden van 2012 gingen voorbij. Op wat kleine kuren na functioneerde de installatie goed. De beelden stemden tot tevredenheid. In de zomer van 2012 voelde Bruno dat het tijd was de eerste foto’s met publiek te gaan delen. Hij vond een galerie aan het Noordeinde in Den Haag bereid een expositie te organiseren, mits hij de productiekosten zelf financierde. Maar zijn spaargeld was op. Hij vond familie, vrienden en fans bereid tegen productiekosten een foto te kopen. Die varieerden met het formaat van de foto’s. Hij gaf hen de optie werken tegen een hogere prijs door te verkopen als een gegadigde tijdens de expositie de betreffende foto wilde kopen.

Helaas. Er werd geen foto verkocht. Ook leverde de expositie weinig persaandacht op. Wat het wel opleverde, was veel waardering van bezoekers, veel meer dan voor de online versie van dezelfde foto’s. Belangrijker voor Bruno was dat hij het inzicht kreeg dat de foto’s niet volgordelijk gepresenteerd hoeven te worden, en dat de rijkdom van het project beter zichtbaar werd door beelden te selecteren en in samenhang te brengen. En het bracht hem op het idee een boek te ontwikkelen, als tastbaar resultaat van het project als het jaar straks voorbij is. Intuïtief formuleerde hij de uitgangspunten.

Een nieuw avontuur startte. Bruno verdiepte zich in de bindtechniek en stuitte op een techniek die enkel in Zwitserland toegepast wordt. Iedere pagina vouwt perfect plat open. Dat het boek zo duur zou gaan worden werd bewaarheid: door de bijzondere bindwijze moest het papier extra zwaar zijn en werd het ook nog eens enkelzijdig bedrukt. Bij een oplage van 2012 exemplaren, zou het €100.000 kosten om het boek te produceren.

Inmiddels groeide de aandacht voor NEW HORIZONS onder het publiek. Bruno startte een voorinschrijving. De eerste liefhebbers committeerden zich voor een introductieprijs van €84,95 aan het kopen van een boek. De opbrengst creëerde budget om een blanco versie van het boek produceren. Het maakte de bijzonderheid van de bindwijze van het boek tastbaar.

Nadat hij voor €15.000 aan voorinschrijvingen had verzameld, startte Bruno een crowdfundingactie met Voordekunst. Doel was de financiering van het boek te laten groeien naar €40.000. Genoeg om het boek te produceren. Bruno koos er bewust voor de prijs van het boek te verhogen. Er lag al een financiële basis, zo wilde hij ook de eerste kopers belonen voor hun lef om in een vroegtijdig stadium in te stappen. Met de beoogde drukker van het boek sprak Bruno af dat als de crowdfunding op een moment zou haperen hij bereid zou een pre-order te doen van 30 boeken.

Denk goed na over welk belang een aan je project verbonden partij kan hebben bij doorgang van het project. Zij kunnen door zich (voorwaardelijk) te committeren andere financiers ervan overtuigen ook in te stappen. Of, in het geval van Bruno, de crowdfundingcampagne net die extra zet geven. Ze vergroten zo de kans dat zij de opdracht binnen krijgen.

Zo geschiedde. De boost van de drukker was nodig en trok de campagne vlot. Het doelbedrag werd gehaald en op de laatste dag zelfs overschreden. Naast budget gaf de geslaagde crowdfunding-campagne Bruno het vertrouwen dat zijn missie zou gaan slagen. Met het opgehaalde bedrag kon hij in ieder geval de minimale oplage van het boek gaan laten drukken.

Maar Bruno besloot eerst nog door te gaan, door met het vinden van kopers van zijn boek. Inmiddels was het eerste ontwerp van het boek er. Bruno voerde een nieuwe prijsverhoging door. Het bedrag aan voorverkochte boeken groeide verder aan tot €70.000. Dat was het moment waarop hij besloot het boek te gaan laten drukken. Niet in een kleine oplage, maar in alle beoogde 2012 exemplaren.

Bruno nam hiermee bewust een risico, maar had het vertrouwen dat hij met het definitieve exemplaar nog meer mensen zou kunnen overtuigen het boek te kopen. En dat gebeurde. De lancering van zijn boek viel samen met een tentoonstelling van NEW HORIZONS in Museum Panorama Mesdag. Hij verhoogde de prijs naar het definitieve bedrag van €212.

Denk goed na over je prijsbeleid. Zoals uit de casus blijkt is Bruno daar steeds heel bewust mee omgegaan. In het dossier Eigen Inkomsten lees je er meer over.

Bruno besloot twee maanden lang zo veel mogelijk bij de tentoonstelling aanwezig te zijn. Zijn persoonlijke aanwezigheid werkte! Hij zocht de dialoog op met bezoekers. Hij bereikte het doelbedrag van €100.000. Missie geslaagd!

NEW HORIZONS voelt voor Bruno nu als inhoudelijk en artistiek afgerond. Toch plukt hij nog steeds vruchten van het project. De boekverkoop gaat door. Foto’s worden verkocht aan verzamelaars en instellingen en twee keer per jaar organiseert Bruno bijeenkomsten op het strand: een etmaal lang de horizon beleven.
Bovendien hebben de inkomsten uit NEW HORIZONS hem in staat gesteld in 2018 weer een nieuw groot project te realiseren. Voor ‘Whatever the Weather’ heeft hij een jaar lang 144 werkdagen op het strand doorgebracht met 144 verschillende mensen. Aan het einde van de dag fotografeerden zij zichzelf, waardoor de basis is gelegd voor een volgende boekpublicatie en tentoonstelling. Wil je daar meer over weten, klik hier.