Skip naar content

Ons advies voor Structureel geld verdienen

  • Ik wil structurele inkomsten

Start de vragenlijst opnieuw

Je wilt structureel geld verdienen, zodat je een stabiele financiële basis legt voor je praktijk en niet altijd voor elk project opnieuw financiering hoeft te regelen. Zo heb je meer zekerheid dat projecten kunnen doorgaan en het scheelt tijd. Daarnaast is het dan ook minder risicovol om een (permanente) plek te huren of te investeren in productiemiddelen zoals materiaal en apparatuur of een verbouwing. Maar hoe kom je aan structurele inkomsten? We helpen je graag vooruit!

De mogelijkheden

Er zijn verschillende manieren die je op weg helpen om structureel geld te gaan verdienen.

1 - Verdienmodel

Je kunt een eigen verdienmodel ontwikkelen. Als dat goed uitpakt, ben je straks niet of minder afhankelijk van externe financiers. Je bedenkt je verdienmodel op basis van je visie en ambitie. Daar is geen eenduidig recept voor. Het kan snel gaan, zoals bij een start-up, maar het kan ook een proces zijn van meerdere jaren.

Met een goed verdienmodel werk je toe naar structurele inkomsten. Dan hoef je niet meer continu op zoek te gaan naar financiering voor projecten, en heb je misschien helemaal geen extra financiering meer nodig. Bijvoorbeeld omdat je uiteindelijk voldoende structurele inkomsten ontvangt uit de verkoop van je werken of diensten, of bijvoorbeeld licenties.

Ook de vraag naar digitaal cultuuraanbod groeit en dat biedt nieuwe mogelijkheden om structurele inkomsten te genereren of bijvoorbeeld rechten vast te zetten in een NFT.

Meer weten over het creëren van een verdienmodel of het benutten van nieuw digitaal aanbod? Lees verder in het dossier Verdien- en businessmodel.

Denk er ook aan om een buffer op te bouwen. Het kan wel eens minder goed gaan, bijvoorbeeld door een onverwachte situatie als het coronavirus. Het geeft je meer zekerheid als je dan genoeg eigen vermogen hebt om de tegenvaller op te vangen. Met een goede buffer kun je ook een risico nemen bij een investering waarvan je niet zeker weet dat het je geld gaat opleveren.

2 - Crowdfunding

Crowdfunding kan jou helpen om structurele inkomsten te genereren. Je werft namelijk niet alleen geld voor een specifiek project, maar ook een enthousiast publiek dat jou misschien in de toekomst weer wil financieren. Door je netwerk uit te breiden kom je daarnaast makkelijker in contact met mogelijke financiers. Kijk eens op websites Voordekunst en Patreon, waar mensen structureel geld kunnen doneren. En lees het verhaal van kunstenaar Heiko Balster, die via zijn crowdfunding kopers voor de lange termijn vond.

Meer weten over crowdfunding, lees verder in dossier Crowdfunding.

3 - Meerjarige regeling

Je kunt een meerjarige regeling aanvragen via bijvoorbeeld een van de Rijksfondsen, maar ook bij sommige private fondsen. Je krijgt dan een subsidie of bijdrage voor een langere periode, waarmee je een stabiele financiële basis legt in jouw praktijk. Dit is vooral bedoeld voor de ontwikkeling van je talenten, zowel artistiek als zakelijk, en niet voor een afzonderlijk project. Er zijn verschillende regelingen, zowel voor starters als gevorderden. Je kunt ook een beurs krijgen, bijvoorbeeld een ‘stipendium’.

Hoe vraag je een meerjarige subsidie, bijdrage of beurs aan?

Een subsidieverstrekker of fonds wil weten wie je bent, wat je ambities zijn en wat je gaat doen met het geld. Onderdeel van de aanvraag is daarom ook vaak je ontwikkelplan voor de komende jaren. Niet alleen belangrijk voor de financier, maar ook voor jezelf: twee vliegen in een klap! Neem de volgende punten in ieder geval mee in je plan:

  1. Geef een goed beeld van je trackrecord en ontstaan van je praktijk. Dat zijn de dingen die je in het verleden hebt gedaan, bijvoorbeeld geslaagde projecten of een succesvolle investering. Soms vraagt een financier ook dat je de resultatenrekening of aangifte inkomstenbelasting laat zien van een ‘referentiejaar’, een jaar dat maatgevend is voor andere jaren.
  2. Leg uit welke ambities je hebt en hoe je die denkt te gaan realiseren, zowel artistiek als zakelijk. Financiers willen vooraf goed kunnen toetsen of je met het geld daadwerkelijk vervolgstappen in je praktijk kan gaan zetten.
  3. Laat zien waarom je onderscheidend bent in vergelijking met andere makers. Je hebt veel concurrentie, dus het is van belang om ‘boven het maaiveld’ uit te steken en duidelijk te maken wat je aan het culturele landschap bijdraagt, je uniek maakt.

Vaak kun je vooraf of tijdens de aanvraag langskomen om jezelf te presenteren. Doe dit vooral. Bij sommige subsidieverstrekkers en fondsen geldt hoe beter zij je kennen, des te groter je kansen worden. Ook kunnen zij vooraf waardevolle input geven voor het schrijven van je aanvraag.

Eindverantwoording meerjarige subsidie, bijdrage of beurs

Als een financier je een meerjarige subsidie, bijdrage of beurs heeft toegezegd, ben je nog niet klaar. Jaarlijks moet je namelijk een overtuigende eindverantwoording maken, zowel inhoudelijk als financieel. Soms moet je een accountantsverklaring geven, omdat de subsidie of bijdrage boven een bepaald bedrag uitkomt of die specifieke vragen van de financier beantwoordt. Verdiep je dus goed in de eisen voor de eindverantwoording.

4 - Langdurige samenwerking

Naast een verdienmodel, crowdfunding en een meerjarige subsidie of bijdragen, kun je ook kijken of je structureel relaties kan aangaan met andere (bestaande) financiers. Bijvoorbeeld een sponsor of mecenas die zich voor meerdere jaren aan je praktijk wil binden. Maar denk ook aan leveranciers of je verhuurder. Naarmate je zekerder bent van je structurele inkomsten kan je met hen langere contracten sluiten en daarmee je kosten verlagen. Zo’n samenwerking kan voor beide partijen van waarde zijn: een win-win dus! Met langdurige relaties bouw je aan een stabiele basis voor je praktijk met meer zekerheid over inkomsten en hoogte van lasten.

Kortom, verdiep je in de financiers en andere stakeholders van je praktijk om hun belangen te ontdekken. Kijk waar de vertrouwensband al sterk is. Het helpt ook om een zorgvuldige stakeholderanalyse te maken. Gebruik hiervoor de tool Stakeholderanalyse.

Laat je positieve trackrecords van je vorige projecten zien. Zo vertrouwt een financier eerder op je competenties en je plan.

5 - Oprichten van een stichting

Steeds meer makers richten een stichting op, vaak omdat een subsidieverstrekker of fonds enkel een stichting financiert en niet je individuele praktijk. Maar een stichting biedt je ook kansen om meer structurele inkomsten te genereren, bijvoorbeeld donaties en periodieke schenkingen van vrienden of mecenassen. En je bestuur kan je helpen met het vinden en aanboren van andere inkomstenbronnen.

Lees meer in de kennisgids ‘Hoe richt ik een stichting op en wat komt er bij kijken?’ of het oprichten van een stichting iets voor jou is.

Kunnen wij je verder helpen?

Wil je sparren over een goed verdienmodel? Of advies over hoe je financiers overtuigt om met je samen te werken? Kom dan vooral bij Cultuur+Ondernemen langs voor een oriëntatiegesprek. We helpen je graag vooruit!

Susanne Moed

Projectleider financieren