Cultuur+Ondernemen

Stichting Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector.

Maandag 1 juni is ons kantoor niet bereikbaar per e-mail of telefoon. 

Wij volgen de richtlijnen van de overheid en het RIVM tegen de verspreiding van het coronavirus. Meer informatie over de maatregelen die wij genoodzaakt zijn te nemen, vindt u hier.

Betere arbeidspositie voor werkenden in de cultuursector

Cultureel ondernemerschap duurzaam versterkt

De culturele markt verandert: zo treedt de overheid steeds verder terug, neemt de marktwerking toe, vervaagt het onderscheid tussen kunst en entertainment en hebben digitalisering en sociale media steeds meer invloed. Dat vereist aanpassingsvermogen en ondernemender gedrag van zowel zelfstandige kunstenaars als werknemers bij culturele instellingen.

***Dit traject is afgerond.***

Cultuur+Ondernemen maakt zich hard voor succesvol cultureel ondernemerschap en het versterken van de inkomens- en onderhandelingspositie van werkenden in de cultuursector. Door bewustwording te creëren, kennis te vergroten en te investeren in competenties, leggen we een basis voor duurzame inzetbaarheid en duurzame versterking van het cultureel ondernemerschap.

Ook het Europees Sociaal Fonds (ESF) maakt zich hard voor duurzaam cultureel ondernemerschap. Het Fonds heeft voor het project ‘Cultureel ondernemerschap duurzaam versterkt’ een subsidie toegekend. Dit project loopt tot en met oktober 2019.

Met de subsidie van het ESF ontwikkelt Cultuur+Ondernemen voor het project ‘Cultureel ondernemerschap duurzaam versterkt’ nieuwe instrumenten en pilots op het gebied van Advies, Mentoring, Kennisontwikkeling en -verspreiding.

Advies:

 • Adviestraject Financieren & Positionering: Verdieping van je financiele vraagstukken, toegespitst op jouw ondernemerschap. 
 • Adviestraject in de gezondheidszorg: Van kunstenaars en medewerkers binnen ateliers in de gezondheidszorg wordt veel gevraagd. Goede begeleiding bieden aan cliënten, verrassend artistiek aanbod bieden én tevens ruimte creëren voor nieuwe plannen en initiatieven. Het is niet makkelijk om daar ook nog een goed toekomstbestendig financieel plan bij te maken.

Mentoring:

Financieringsmix:

 • Workshop Financieel Plan: ga aan de slag met een goed onderbouwd ondernemingsplan.
 • Kennisontwikkeling middels casuïstiek, zoals het adviestraject van  filmmaker Britte Hermans
 • Kennisontwikkeling via het digitaal platform: meer informatie volgt.
 • Kennisverspreiding tijdens bijeenkomsten, via workshops en ervaringsverhalen: meer informatie volgt.

Houd bij aanmelding voor één of meerdere van deze activiteiten het KvK-nummer van je eigen bedrijf of het bedrijf waar je werkt bij de hand! Indien je geen KvK-nummer kunt opgeven, dan is je inschrijvingsbewijs bij een payroll organisatie ook voldoende om aan te tonen dat je werkzaam bent in de cultuursector.

Doelstellingen

Het plan 'Cultureel ondernemerschap duurzaam versterkt' heeft verschillende doelen, waaronder:

 1. In pilotsetting bij 124 zelfstandig werkende kunstenaars/creatieven en 54 werkenden bij culturele instellingen zowel de noodzakelijke kennis, de bewustwording en het urgentiebesef te vergroten ten aanzien van het belang van succesvol cultureel ondernemerschap voor de eigen duurzame inzetbaarheid c.q. duurzaam rendabele beroepspraktijk.
 2. Dienstverlening en tools te ontwikkelen voor begeleiding gericht op het versterken van de ondernemende competenties en individuele positionering in een publiek-private multi-stakeholderomgeving, waardoor effectiviteit, inzetbaarheid en verdiencapaciteit zowel binnen als buiten de cultuursector kan worden vergroot.
 3. De opgedane kennis, inzichten en ervaringen (best practices) met het oog op duurzame verankering/inbedding sectorbreed verspreiden, zowel online als in bijeenkomsten.

Duurzame inzetbaarheid is een onderwerp dat leeft in de sector, getuige onder meer de volgende publicaties en initiatieven:

 • Arbeidsmarktagenda: Cultuur+Ondernemen houdt zich hierin onder andere bezig met Onderzoek verdienmodelllen in de cultuur en is onderdeel van het aanjaagteam voor Permanente Professionele Ontwikkeling.
 • Het rapport Passie gewaardeerd: Versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector (2017), een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER).
 • Het boek Cultuur Herwaarderen (2015), waarbij ook Jo Houben, directeur van Cultuur+Ondernemen, betrokken was. Deze publicatie is een verkenning van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).
 • Het Sectorplan Cultuur (2014-2017), dat zich richt op het behouden van werkgelegenheid en duurzaam inzetten van bestaand personeel. Cultuur+Ondernemen was penvoerder en uitvoerder van dit plan.
 • De ontwikkeling van een Fair Practice Label door Kunsten ‘92, naar aanleiding van bovengenoemd SER-advies. Anne Breurs, een van de initiatiefnemers, vertelt er hier meer over.

Deel deze pagina

Wat Cultuur+Ondernemen kan doen voor kunstenaars, culturele organisaties en bedrijven

Bekijk ons productoverzicht