Verdieping Slagkracht - Videocollege Stoomcursus Financiën

In de Stoomcursus Financiën bieden trainers Sébastien Kramer en Susanne Moed zakelijk leiders tools en handvatten voor het inrichten van de financiën van jouw culturele organisatie. Een aantal financiële aspecten komen voorbij zoals de balans, projectbegroting en liquiditeitsbegroting.

Je cookievoorkeuren staan het helaas niet toe om deze video weer te geven. Accepteer marketing cookies om de video te bekijken.

Dit video-college van Slagkracht gaat over het optimaal inrichten van je financiën om zo je organisatie gezond te houden. Dit is een groot onderdeel van je werk. Ook al besteed je delen daarvan uit, je wilt toch een goed inzicht hebben om te weten welke keuzes je kunt maken.

Tevens maak je kennis met de Culturele Financieringswijzer en hoe die voor jou van toepassing kan zijn. Je leert hoe je je financieringsbehoefte in kaart brengt, welke geldbronnen er zijn, welke overwegingen een rol spelen in de zoektocht naar de juiste financiering voor jouw organisatie.

Na het bekijken van deze video (of het lezen van het transcript):

 • Ken je methodes om financieel inzicht te krijgen in jouw organisatie.
 • Weet je hoe je de Culturele Financieringswijzer kan toepassen bij jouw organisatie.
 • Weet je hoe jouw organisatie financieel gezond kan blijven.

  Er zijn online meerdere formats te vinden voor een ondernemingsplan, wij verwijzen je door naar Qredits.

  Tijd

  Onderwerpen

  00:04
  01:14
  04:40
  07:48
  08:19
  10:40
  12:54
  17:09

  Introductie Sébastien Kramer en Susanne Moed
  Hoe ziet een ondernemingsplan eruit?
  Hoe breng je de financieringsbehoefte in kaart?
  Hoe zorg je voor financieel inzicht?
  Investerings- en Financieringsbegroting
  Projectbegroting
  Liquiditeitsbegroting
  Tot slot

  Ontwikkelprogramma

  Dit is een videocollege in het kader van het ontwikkelprogramma Slagkracht van Cultuur+Ondernemen. Ook publiceerden we de videocolleges Omgaan met risico's en Codes in de Praktijk.

  Begin 2022 lanceerde Cultuur+Ondernemen het ontwikkelprogramma Slagkracht, waar je als zakelijk verantwoordelijke handvatten krijgt aangereikt om je te ontwikkelen en te professionaliseren binnen de zakelijke kant van de culturele en creatieve sector. Met Slagkracht bieden we een online en offline platform waar je maandelijks aan een programma kunt deelnemen over uiteenlopende onderwerpen, waarmee je een stevige basis legt in je vak.

  Partners