Verdieping Proces Zelfevaluatiescan

De Zelfevaluatiescan biedt een efficiënte voorbereiding op het evaluatiegesprek in uw bestuur of raad van toezicht.

Daarbij onderscheiden we de volgende stappen in het proces:

  1. Meld u eerst digitaal aan via de webpagina van de Zelfevaluatiescan. U geeft de namen en email adressen van alle deelnemers van de evaluatie op. Dat zijn in ieder geval alle leden van uw bestuur of raad van toezicht. Er is er geen limiet op het het aantal deelnemers.
  2. We vragen u om een startdatum te noemen: op die datum krijgen alle deelnemers per email de uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. De deelnemers krijgen via een link toegang tot de beveiligde website van de Zelfevaluatiescan.
  3. Ons advies is de deelnemers vooraf een bericht te sturen vanuit uw organisatie, waarin het gebruik van de Zelfevaluatiescan wordt aangekondigd.
  4. Er wordt een einddatum afgesproken op ongeveer twee weken voordat de evaluatie in de raad wordt besproken. Tot die datum kunnen de deelnemers de Zelfevaluatiescan invullen. Wij zorgen ervoor dat alle deelnemers de vragenlijst op tijd invullen, bijvoorbeeld door het versturen van reminders.
  5. In overleg met u bespreken we de datum van toezending van de totaalrapportage. Die sturen wij aan de deelnemers per email. Hierin presenteren we op overzichtelijke wijze een overzicht van de resultaten per vraag, uiteraard anoniem. Tijdens de vergadering van het bestuur of raad van toezicht kunt u nu op efficiënte en goed voorbereide wijze het evaluatiegesprek voeren.

Desgewenst kunnen wij een 'facilitator' leveren die tijdens dit agendapunt als gespreksleider functioneert. De facilitator is ingevoerd in governance en brengt de nodige kennis en ervaring mee. Op deze manier kan ook de voorzitter van de vergadering meedoen in het gesprek.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Martine.

Martine Fransman

Martine Fransman

Adviseur bestuur en toezicht