Skip naar content
Skip naar content

Verdieping Informatiebronnen en loketten vanwege corona

We doen wat we kunnen om jouw vragen rondom de coronamaatregelen te beantwoorden. Veel andere instanties, organisaties en instellingen binnen en buiten de cultuursector verstrekken ook informatie. Hier de belangrijkste bronnen op een rij.

Cultuursector

Er zijn diverse brancheorganisaties en instellingen die op de cultuur gerichte informatie verstrekken.

De Kunstenbond heeft een aparte webpagina ingericht rondom de coronamaatregelen met veel praktische informatie voor zzp'ers en mensen die in loondienst werken.

Naast dat Kunsten ’92 nauw contact houdt met het Ministerie OCW en de Tweede Kamer over de gevolgen van de coronamaatregelen voor de culturele sector, heeft de brancheorganisatie een pagina ingericht voor instellingen en zzp'ers met relevante maatregelen die de overheid heeft getroffen.

Mestmag en Kunstloc Brabant hebben een pagina met actueel nieuws rondom corona in het Trends & Ontwikkelingen overzicht.

De Bond van Nederlandse Ontwerpers (BNO) houdt een Dossier Corona bij met onder meer informatie over financieel management, sjablonen voor het aanvragen van uitstel van betaling, maar ook positieve initiatieven.

De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) heeft een protocol opgesteld. Het protocol is een algemene richtlijn, gebaseerd op het advies van de Rijksoverheid, ter bescherming van werkenden in de podiumkunsten. Zodra de Rijksoverheid met nieuwe adviezen of versoepelingen komt, passen zij het document daarop aan.

Cultuurconnectie houdt een informatiepagina bij met de laatste ontwikkelingen en de gevolgen van corona voor met name de kunst- en cultuureducatie. Ze bieden veel informatie over hoe je als werkgever om kan gaan met de gevolgen.

Kickstart Cultuurfonds is een tijdelijk fonds dat in 2021 circa 20 miljoen euro te besteden heeft. Het fonds is opgericht om de culturele sector te helpen zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden die zijn ontstaan als gevolg van de coronamaatregelen.

Culturele fondsen - Het Mondriaan Fonds, het Filmfonds, het Letterenfonds en Fonds Cultuurparticipatie maar ook andere fondsen zoals het Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds 21 of het VSB Fonds geven op hun websites informatie hoe zij omgaan met de gevolgen van corona voor aanvragen, lopende projecten en verantwoordingen. Er zijn uiteraard veel meer fondsen. Check hun websites.

Ondersteunende instellingen

DEN - Kennisinstituut cultuur & digitalisering helpt bij vraagstukken rondom digitale transformatie en geeft praktische informatie over hoe je cultuur digitaal kan aanbieden. Hoe kan je voorstellingen zonder publiek doen? Hoe kan je online werk tonen tegen betaling? Hoe kan je digitaal werken? En nog veel meer.

De Boekmanstichting deelt informatie over de cultuursector en cultuurbeleid. Het onderzoekt de impact van de coronamaatregelen voor de sector en geeft een overzicht van online culturele initiatieven.

Voor degenen die internationaal werken, biedt DutchCulture informatie en hulp via hun Corona dossier.

Het Landelijk Kenniscentrum voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) inventariseert de impact van corona voor de cultuureducatie en amateurkunst en biedt voor dit deel van de culturele sector informatie en hulp.

Platform Acct heeft rond drie thema’s ‘richtingwijzers’ uit laten werken om tot alternatieven te komen die de culturele en creatieve sector na corona zo snel mogelijk sociaal-economisch duurzamer maken.

Cultuur+Ondernemen deelt handvatten die kunnen helpen jouw organisatie, onderneming of praktijk door deze moeilijke periode heen te loodsen met vraagstukken die je in je normale bedrijfsvoering niet zo snel zou tegenkomen. Vaak lastige vraagstukken ook, die vragen om scherp financieel management en ondernemerschap, en die een beroep doen op je organisatievermogen en kennis. Ook biedt zij de Cultuur Opstart Lening en de Cultuur Vermogen Lening aan die culturele organisaties en makers ondersteunen tijdens en na corona.

Algemeen

De bekende landelijke instellingen hebben sites ingericht die zich met name richten op de vragen die ondernemers en zzp'ers hebben. We noemen hier de belangrijkste.

De Kamer van Koophandel heeft een speciaal Coronaloket ingericht waarin je veel gestelde ondernemersvragen over corona kunt stellen, regelingen kan checken die mogelijk voor jou relevant zijn. Ook vind je er achtergrondinformatie met veel gestelde vragen, de regelingen die voor ondernemers openstaan. Maar ook over vraagstukken als het omgaan met onvoorziene risico's of dat je voorziet dat de schulden niet meer terugbetaald kunnen worden.

Op het Ondernemersplein wordt aandacht besteed aan de maatregelen die de overheid neemt om ondernemers te steunen. En bij welke overheids-organisaties je terecht kan voor advies of om zaken te regelen.

Zoals breed gedeeld in het nieuws heeft de Rijksoverheid maatregelen genomen om getroffenen tegemoet te komen. Deze site geeft informatie over de verschillende financiële regelingen zoals het noodloket, belastingmaatregelen, BMKB, BL, GO, Qredits, NOW en Tozo.

De Belastingdienst heeft een aantal maatregelen genomen om ondernemers tegemoet te komen die in betalingsproblemen komen.

Stichting MKB Financiering en ONL voor Ondernemers hebben samen een checklist voor zzp-ers en MKB-ondernemers gemaakt met 12 tips om liquiditeitsproblemen te beperken en enkele concrete tips om op korte termijn aan extra financiering en liquiditeit te komen.

Qredits heeft een lijn opengesteld, de CrisisCoach, om te kunnen sparren over zakelijke- en financieringsvraagstukken waarmee je in deze tijd wordt geconfronteerd.

Deze tijd roept voor veel partijen juridische vragen op. Recht.nl, een kennisplatform voor juristen, heeft een corona-pagina ingericht met praktische informatie en Q&A's rondom thema's zoals arbeidsrecht, commerciële contracten en huurrecht bedrijfsruimte.